9 στους 10 επαγγελματίες Υγείας τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού

26-12-2016

Υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού για Ηπατίτιδα Β, εποχική γρίπη, Ιλαρά-Ερυθρά και Παρωτίτιδα (MMR) –  Τέτανο, Διφθερίτιδα και τον Κοκκύτη και την Ανεμοβλογιά, τάσσεται η πλειοψηφία των επαγγελματιών υγείας. Σχεδόν 9 στους 10 θεωρούν απαραίτητο τον εμβολιασμό. Οι νοσηλευτές πάντως εμφανίζουν επτά φορές μεγαλύτερη δυσπιστία στα εμβόλια.

 H πλειοψηφία των επαγγελματιών υγείας αναφέρουν ότι έχουν εμβολιαστεί για την Ηπατίτιδα Β, αλλά εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά για άλλα νοσήματα (<20% έχουν εμβολιαστεί για την ανεμευλογιά, την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα). Επίσης χαμηλά ποσοστά εμφανίζει ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας για την εποχική γρίπη.

 Τα παραπάνω στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν σε ενημερωτική ημερίδα για την Προώθηση των Εμβολιασμών στους Επαγγελματίες Υγείας που  διοργανώνει το Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis την Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014 στην Αθήνα.

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού προγράμματος HproImmune – Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe (www.hproimmune.eu). Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας για τους αναγκαίους εμβολιασμούς για την προστασία τους και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πιο σημαντικά λοιμώδη νοσήματα, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό επαγγελματικό κίνδυνο για τους ίδιους. Ταυτόχρονα, τα λοιμώδη νοσήματα μπορούν να απειλήσουν την υγεία των ασθενών και να αποτελέσουν σοβαρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία.

 Η έρευνα κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανέδειξε τα 5 εμβόλια που συστήνονται για όλους τους επαγγελματίες υγείας, και αφορούν στην Ηπατίτιδα Β, την εποχική γρίπη, την Ιλαρά-Ερυθρά και Παρωτίτιδα (MMR) – τον Τέτανο, τη Διφθερίτιδα και τον Κοκκύτη (Td/Tdap) και την Ανεμευλογιά. Επίσης, η ερευνητική ομάδα διερεύνησε τους αποτρεπτικούς παράγοντες για τον εμβολιασμό των επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι εντοπίζονται στον ελάχιστο διαθέσιμο χρόνο και τη μη διάθεση εμβολίων στον χώρο εργασίας.

Η ηλεκτρονική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του προγράμματος, με περισσότερες από 5.500  απαντήσεις από επαγγελματίες υγείας από 38 χώρες,  ανέδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των ειδικοτήτων επαγγελματιών υγείας θεωρούν απαραίτητο τον εμβολιασμό (86,7%). Ωστόσο, σε όσες χώρες υπάρχουν στοιχεία – και ιδιαίτερα στην Ελλάδα – τα πραγματικά ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα. 

Οι νοσηλευτές εμφανίζουν επτά φορές μεγαλύτερη δυσπιστία στα εμβόλια, γεγονός που αναδεικνύει τη συγκεκριμένη ομάδα ως στόχο για τις καμπάνιες επικοινωνίας. 

Οι επαγγελματίες υγείας αναγνωρίζουν τον κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται προσωπικά οι ίδιοι και οι ασθενείς τους σχετικά με τα νοσήματα που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών υγείας αναφέρουν ότι έχουν εμβολιαστεί για την Ηπατίτιδα Β, αλλά εμφανίζουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά για άλλα νοσήματα (<20% έχουν εμβολιαστεί για την ανεμευλογιά, την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα). Επίσης χαμηλά ποσοστά εμφανίζει ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας για την εποχική γρίπη.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία (περίπου 66%) των επαγγελματιών υγείας που συμμετείχαν στην έρευνα – ειδικά γιατροί – πιστεύουν ότι συγκεκριμένα εμβόλια θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για τους επαγγελματίες υγείας. 

 Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό εργαλείο για την προώθηση των συνιστώμενων εμβολιασμών που αναπτύχθηκε στo πλαίσιο του Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ευρήματα. Το εκπαιδευτικό αυτό εργαλείο περιλαμβάνει βάση δεδομένων με τις συστάσεις για εμβολιασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες, ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα εμβόλια, παρουσιάσεις και εργαλεία επικοινωνίας, όπως αφίσες. Το υλικό στην τελική του μορφή θα είναι μεταφρασμένο σε επτά γλώσσες της ΕΕ και θα είναι διαθέσιμο προς χρήση από επαγγελματίες δημόσιας υγείας από όλες τις χώρες.

 Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και εθνικών φορέων από τον χώρο της δημόσιας υγείας, καθώς και εκπρόσωποι ιατρικών και νοσηλευτικών οργανισμών και επαγγελματίες υγείας από 15 χώρες.

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ο συντονιστής του προγράμματος HproImmune, το οποίο χρηματοδοτείται από το 2ο Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας 2008-2013 της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG for Health and Consumers). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστήμια και φορείς δημόσιας υγείας από την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και την Κύπρο.