Άδεια από την Εθνική Αρχή πρέπει να ζητήσουν όλες οι ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν ως μονάδες αναπαραγωγικής ιατρικής

22-02-2017

Εγκύκλιο για την ίδρυση, λειτουργία και ένταξη Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε ιδιωτικές κλινικές, εξέδωσε ο γενικός γραμματέας υπουργείου Υγείας κ. Γιώργος Γιαννόπουλος. Όπως διευκρινίζει, ο έλεγχος του λειτουργικού πλαισίου και των σχεδίων της Μ.Ι.Υ.Α. (Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής) γίνεται από την Εθνική Αρχή ς Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α.).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ιδιωτικές κλινικές που λειτουργούν Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής βάσει των ΠΔ/των 517/91 και 235/00, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ΠΔ 198/ 2007, οφείλουν να καταθέσουν φάκελο στην Εθνική Αρχή προκειμένου να λάβουν άδεια.

Σε περίπτωση που Ιδ. Κλινική προτίθεται να τροποποιήσει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της, λόγω δημιουργίας Μ.Ι.Υ.Α., θα υποβάλλει φάκελο στην Αρχή προκειμένου να λάβει την προβλεπόμενη άδεια. Η εν λόγω άδεια θα αναγράφεται στην απαιτούμενη για την τροποποίηση της άδειας της κλινικής Έκθεση Περιγραφής και Τεκμηρίωσης που υποβάλλεται στο Υπουργείο, προκειμένου να θεωρηθεί τόσο το λειτουργικό σχήμα της κλινικής όσο και τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια. Επισημαίνεται ότι, Εκθέσεις που δεν θα περιλαμβάνουν την ανωτέρω αναφερόμενη προϋπόθεση δεν θα θεωρούνται από την Υπηρεσία μας καθώς και τα προβλεπόμενα σχέδια.

Διευκρινίζεται επίσης ότι η άδεια λειτουργίας των αυτοτελών μονάδων παροχής εξειδικευμένων υγειονομικών υπηρεσιών διαγνωστικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ιδιωτική κλινική, πρέπει να χορηγείται στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου που διαθέτει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ιδ. κλινικής και ως εκ τούτου και το προσωπικό των εν λόγω μονάδων συμπεριλαμβάνεται στο προσωπικό της ιδ. κλινικής.

Για την ένταξη των αυτοτελών αυτών μονάδων πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις σχετικώς με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη λειτουργία των ιδ. κλινικών. Επομένως, η άδεια Μ.Ι.Υ.Α. η οποία εντάσσεται σε ιδ. κλινική χορηγείται από την Αρχή στο όνομα του προσώπου( φυσικό ή νομικό) που διαθέτει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της ιδ. κλινικής. Θεωρείται αυτονόητο ότι η ιδ. κλινική υποβάλλει τον φάκελο στην Αρχή για την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω μονάδας. Μετά την λήψη της άδειας, η ιδ. κλινική εφαρμόζει την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία τροποποίησης της αδείας της.