Αφροδίσια νοσήματα: Επικίνδυνα και μεταδοτικά

26-12-2016

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αποτελούν μια ομάδα λοιμωδών νόσων με διαρκώς αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης παγκοσμίως. Ο έρπης των γεννητικών οργάνων, το μαλακό έλκος των γεννητικών οργάνων, οι γονοκοκκικές λοιμώξεις και το οξυτενές κονδύλωμα αποτελούν τη μεγάλη αυτή ομάδα, γνωστή και ως αφροδίσια νοσήματα. Κοινό τους στοιχείο είναι ότι μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή και με άμεση ή σπάνια έμμεση επαφή με τα γεννητικά όργανα του/ της πάσχοντος/ουσας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφόρίες εδώ.