Αυτεπάγγελτη έρευνα σε ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης βλαστοκυτάρων

13-07-2017

Τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας για την υπόθεση με τις ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων ξεκίνησε χθες ( 12 Ιουλίου 2017) ο Συνήγορος του Πολίτη, με απόφασή του. Η έρευνα αφορά:

  •  την εξασφάλιση προστασίας του βιολογικού υλικού, από ιδιωτικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ) που παύουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, τα μέτρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν και προγραμματίζουν να λάβουν,
  • τη τήρηση των βασικών δικαιωμάτων χρηστών υπηρεσιών υγείας, όπως η ενημέρωση, συγκατάθεση και τήρηση ιατρικού απορρήτου κατά τη συλλογή, φύλαξη και τυχόν χρήση του ομφαλοπλακουνταικού αίματος.
  •  τις διαδικασίες που ενεργοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς για την αδειοδότηση των ιδιωτικών τραπεζών ΟΠΑ.
  • τις διαδικασίες και τα μέτρα ελέγχουόλων των ΟΠΑ  που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.