Agata Jakoncic: Μπορούμε να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

17-02-2022

Μόνο με θετικό πρόσημο μπορεί να συνοδευτεί η πρόσφατη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Κλινικών Δοκιμών, η οποία σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αλλαγές σε επίπεδο κουλτούρας και αντιλήψεων, θα ανοίξει τον δρόμο για την επιτάχυνση της πρόσβασης των ασθενών στην καινοτομία, κάτι που σε τελική ανάλυση είναι το βασικό ζητούμενο για όλους.

Παράλληλα, οι δυνατότητες που παρουσιάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και για το κάθε κράτος-μέλος μεμονωμένα, ως συνέπεια αυτής της εξέλιξης μπορούν να επιφέρουν οφέλη σε περισσότερα επίπεδα, είτε μιλάμε για οικονομική ανταγωνιστικότητα είτε για θεσμική ενίσχυση.

Το βασικό διακύβευμα ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση είναι η έρευνα και η ανάπτυξη νέων θεραπειών. Και αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο οι εταιρείες μέλη του PhRMA Innovation Forum Greece (PIF) είναι απόλυτα και διαχρονικά αφοσιωμένες.

Mόνο την τελευταία δεκαετία, οι βιοφαρμακευτικές εταιρείες επένδυσαν μισό τρισεκατομμύριο δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη νέων θεραπειών και αυτές οι επενδύσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποφέρουν αποτελέσματα, ανοίγοντας το δρόμο σε εντελώς νέους τρόπους διαχείρισης ορισμένων από τις πιο πολύπλοκες και δύσκολες στην αντιμετώπισή τους ασθένειες της εποχής μας, όπως αρκετά ογκολογικά, καρδιομεταβολικά και αυτοάνοσα νοσήματα

Σήμερα, υπάρχουν περίπου 8.000 φάρμακα σε κλινική έρευνα & ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Οι κλινικές δοκιμές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης για ένα νέο φάρμακο, και απαιτούν πολύ χρόνο και σημαντικούς πόρους για την πραγματοποίηση τους. Για το λόγο αυτό απαιτήθηκαν χρονοβόρες προσπάθειες ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι στην Ευρώπη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να καταλήξουν στις κοινές κατευθυντήριες που θα διασφαλίζουν αφενός το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας των συμμετεχόντων και αφετέρου μια ξεκάθαρη δυνατότητα να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστικός προορισμός για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών.

Ασφαλώς, μόνο ο χρόνος θα δείξει πως θα λειτουργήσει και – κυρίως – πως θα εξελιχθεί το σύστημα που «εγκαινιάζει» η εφαρμογή του νέου κανονισμού, πολύ δε περισσότερο αν λάβουμε υπόψη μας ότι θα απαιτηθεί συνεχής υποστήριξη και ενδυνάμωση όλων των εμπλεκόμενων κατά τόπους φορέων με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικούς πόρους.

Παράλληλα πρέπει όλοι να εργαστούμε από κοινού ώστε να αντιστρέψουμε παλιές αλλά ακόμα δυστυχώς ανθεκτικές νοοτροπίες που εμποδίζουν συχνά και τους ίδιους τους ασθενείς να δουν καθαρά τα οφέλη της συμμετοχής σε κλινικές μελέτες. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται χρόνος.

Παράλληλα ωστόσο οι ίδιες οι μελέτες ψηφιοποιούνται, γίνονται όλο και πιο ευέλικτες, όλο και πιο καινοτόμες, όλο και πιο φιλικές προς τους ασθενείς κι αυτή η τάση σίγουρα θα βοηθήσει.

Τέλος, πολλές χώρες – μεταξύ αυτών και η Ελλάδα – βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση διαθέτοντας υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, αλλά και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό. Με την κατάλληλη συνεργασία όλων, μπορούμε να αποκτήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να προσφέρουμε στους ασθενείς νέες θεραπείες που θα αλλάξουν, θα βελτιώσουν και θα επιμηκύνουν τη ζωή τους.

Agata Jakoncic
Πρόεδρος PhRMA Innovation Forum