Αιδιοπλαστική & πλαστική κόλπου

26-12-2016

Από τη μία, η αιδιοπλασιτκή είναι η επέμβαση που αποσκοπεί στην αισθητική αποκατάσταση και, από την άλλη, η πλαστική του κόλπου αποσκοπεί στη διόρθωση της λειτουργίας του γυναικείου κόλπου, με απώτερο στόχο την επαναφορά του μυϊκού τόνου και την εν συνόλω σύσφιξη του κολπικού καναλιού.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα εδώ