Ακτίνιο: ένα καλόβολο τζίνι

26-12-2016

Πρόκειται για ένα σπάνιο σχετικά στοιχείο, μεταλλικό και αργυρόχρωμο, μαλακό όπως περίπου ο μόλυβδος, πιο γνωστό στους ερευνητές των αντικαρκινικών φαρμάκων εξαιτίας της ραδιενεργού συμπεριφοράς του.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το ακτίνιο και το ισότοπό του το οποίο δοκιμάζεται ως πολλά υποσχόμενη νέα θεραπεία για τον καρκίνο εδώ