Αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη Στρατιωτικών και Λιμενικών

26-12-2016

Αλλαγές στην υγειονομική περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, φέρνει προεδρικό διάταγμα που υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είχε προωθηθεί από την Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά. 

Με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος, διασφαλίζεται το δικαίωμα άντλησης υγειονομικής περίθαλψης και από τους δύο συζύγους ανεξαρτήτως φύλου και επαγγελματικής ιδιότητας. Η προηγούμενη διάταξη έδινε το δικαίωμα της υγειονομικής περίθαλψης στη σύζυγο του στρατιωτικού, ενώ για το σύζυγο του γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού έθετε ως προϋπόθεση τυχόν ανικανότητα ή χαμηλό μηνιαίο εισόδημα.Οι σύζυγοι στρατιωτικών αποκτούν πλέον δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης με τους ίδιους όρους, ανεξάρτητα από το φύλο τους. 

Για λόγους ισονομίας, το δικαίωμα της υγειονομικής περίθαλψης που αφορούσε σε κορίτσια άγαμα ηλικίας πάνω από 21 ετών με χαμηλά εισοδήματα, επεκτείνεται και στα άρρενα τέκνα. Εξισώνονται τα όρια ηλικίας αυτών-άγαμα άνεργα τέκνα (ανεξαρτήτως φύλλου)-μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. 

Παρατείνεται το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης για προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς φοιτητές μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους αντί του μέχρι πρότινος 21ου έτους, ρυθμίζοντας έτσι το πρόβλημα της ακάλυπτης υγειονομικής περίθαλψης των τέκνων-φοιτητών των στρατιωτικών άνω των 21 ετών. 

Διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών ως μέλη οικογενείας, τέκνα τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται. 

Τα αδέλφια στρατιωτικών, που δεν δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη από άλλο ασφαλιστικό φορέα και έχουν αναπηρία άνω του 67%, αποκτούν το δικαίωμα αυτό ανεξάρτητα από το φύλο τους. 

Ο/Η διαζευγμένος/η σύζυγος άμεσα ασφαλισμένου μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να διατηρήσει το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης. 

Παρέχεται για πρώτη φορά στα άτομα με Μεσογειακή, Δρεπανοκυτταρική και Μικρο-δρεπανοκυτταρική αναιμία το δικαίωμα της υγειονομικής περίθαλψης από τους γονείς τους σε περίπτωση περιστασιακής απασχόλησης.