Αλλάζει ο τρόπος αποζημίωσης σε θύματα τροχαίων ατυχημάτων

26-12-2016

 Σε αλλαγή του τρόπου αποζημίωσης δαπανών νοσηλείας του ΕΟΠΥΥ, οφειλομένων από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς προς τα υπαγόμενα πρόσωπα-δικαιούχους, για ζημιά που υπέστησαν συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, «τυχόν αξίωση των  υπαγόμενων προσώπων-δικαιούχων  από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προς αποζημίωση  νοσηλείας, για ζημία προκληθείσα σε αυτούς  συνεπεία τροχαίου ατυχήματος όσον αφορά  στην υγειονομική περίθαλψη σε είδος,  νοσηλεία και φαρμακευτική δαπάνη, μεταβιβάζεται στον ΕΟΠΥΥ». 

Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, «το ποσό  μέχρι  του οποίου η ως άνω αξίωση μεταβιβάζεται στον ΕΟΠΥΥ, καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού». Σημειώνεται ότι μεταβιβαζόμενη στον ΕΟΠΥΥ αξίωση επί πραγματοποιηθεισών  παροχών υγείας σε είδος,  νοσηλεία και φαρμακευτική δαπάνη,  περιλαμβάνει κάθε δαπάνη στην οποία υπεβλήθη ο ΕΟΠΥΥ αποτιμώμενη σύμφωνα προς τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας