Ανάκληση παρτίδας του Glucagen® Hypokit της Novo Nordisk

26-12-2016

Σε ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη χρήση Glucagen® Hypokit, ώστε να προστατευθεί η ασφάλεια των ασθενών, προχώρησε η εταιρεία Novo Nordisk. Πρόκειται για την παρτίδα FS6X535 με ημερομηνία λήξης 08/2018. 

Το GlucaGen® HypoKit περιέχει ένα φιαλίδιο λυοφιλοποιημένης κόνεως γλυκαγόνης (1 mg), η οποία συσκευάζεται μαζί με μια έτοιμη για χρήση προγεμισμένη σύριγγα Στείρου Ύδατος για Ενέσιμα. 

Ο λόγος της απόφασής ανάκλησης εκ μέρους της Novo Nordisk είναι ότι η βελόνα της γυάλινης σύριγγας μπορεί να αποκολληθεί κατά τη χρήση σε ποσοστό 0,006% των συρίγγων με Στείρο Ύδωρ για Ενέσιμα (SWFI) για το GlucaGen® HypoKit. Μια σύριγγα με αποκολλημένη βελόνα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο συνταγογραφήθηκε.