Αναπτυξιακό Συνέδριο “Υγεία 2014-2020”

26-12-2016

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου «Υγεία, 2014-2020», όπου παρουσιάστηκε ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Μάριος Σαλμάς, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Task Force.

Ο Υπουργός Υγείας κατά την ομιλία του τόνισε ότι «Η Υγεία αποτελεί κορυφαίο αγαθό και δικαίωμα του πολίτη, όπως και η δημόσια υγεία κορυφαία ευθύνη της Πολιτείας», προσθέτοντας ότι «επιδίωξή μας αποτελεί η διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού, της απρόσκοπτης και ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τις επόμενες γενεές».

Στη συνέχεια ο κ. Λυκουρέντζος παρουσίασε συνοπτικά τους θεμελιώδεις στόχους του Υπουργείου τα επόμενα έτη, δίνοντας έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπου ανέφερε ότι «χρειάζονται δράσεις, ανάλογες του Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης, μέσω σχεδιασμένων πολιτικών προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίχτυ ασφαλείας για την υγεία (health safety net) σε μακροπρόθεσμη βάση». Μάλιστα γνωστοποίησε ότι «την Τρίτη στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο κ. Άντορ θα υπογράψει νέο σύμφωνο ψυχιατρικής μεταρρύθμισης το οποίο θα προσθέσει στον προϋπολογισμό μας 100 εκατ. Ευρώ έως και το τέλος του 2015».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι «οι πόροι που έχει στη διάθεσή της η χώρας μας κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Η χρηματοδότηση πρέπει να στοχεύει σε δράσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών, τη βελτιστοποίηση της σχέσης κόστους-οφέλους στον τομέα της υγείας αλλά και ευρύτερα στο δημόσιο τομέα.

Σε αυτό δύναται να συμβάλλει σημαντικά η ανάπτυξη διακριτού τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τον Τομέα της Υγείας, το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά τόσο στην επιτάχυνση της υλοποίησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής, όσο και στην υλοποίηση ολοκληρωμένων και συνεκτικών προγραμμάτων τα οποία θα επιφέρουν ουσιαστικά άμεσα και έμμεσα οφέλη στον πολίτη και στον χώρο της υγείας».