Αναστάτωση στους φυσικοθεραπευτές από το νέο προσδιορισμό του ΕΦΚΑ

10-08-2017

Αναστάτωση στους φυσικοθεραπευτές έχει προκαλέσει ο νέος προσδιορισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του ΕΦΚΑ. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΕΦΚΑ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο των φυσικοθεραπευτών της χώρας, ζητά να μην εφαρμοστεί ο νέος τρόπος προσδιορισμού στα μέλη του.

Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς πραγματοποιείται βάσει των εισοδημάτων του προηγούμενου έτους, δηλαδή η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά του 2017 προσδιορίζεται βάσει των εισοδημάτων του 2016.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αυτό κρίθηκε αδύνατο και χρησιμοποιήθηκαν τα εισοδήματα του 2015 προκειμένου, να γίνει ο προσωρινός προσδιορισμός της ασφαλιστικής εισφοράς.

Όμως όπως αναφέρει ο ΠΣΦ, μέχρι τέλος του Ιουλίου 2017 όλοι οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση και υπάρχουν συγκεντρωμένα στην γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων τα ετήσια εισοδήματα του 2016».

Και συνεχίζει: Εφόσον ο προσδιορισμός της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς συνδέεται με την εν λόγω γραμματεία και τα εισοδήματα τα οποία  προκύπτουν και φαίνονται στο σύστημα για κάθε ασφαλισμένο , δεν μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός της μηνιαίας εισφοράς του Ιουλίου του 2017 πάλι με τα εισοδήματα του 2015.

«Σας πληροφορούμε ότι η πλειοψηφία των ελευθεροεπαγγελματιών φυσικοθεραπευτών έχει υποστεί σοβαρή μείωση των εισοδημάτων του, λόγω της κρίσης, από το 2015 έως το 2016» σημειώνει ο Σύλλογος και ζητά απάντηση «για τον λόγο της μη εφαρμογής» καθώς και για «τον ακριβή τρόπο του συμψηφισμού των επιπλέον εισφορών, οι οποίες έχουν καταβληθεί  για το έτος 2017, αφού σας πληροφορήσουμε ότι θεωρούμε πως τα επιπλέον ποσά, που έχουν καταβληθεί, πρέπει να υπολογιστούν και να συμψηφιστούν έως του μηδενισμού τους ,  χωρίς την καταβολή μηνιαίας εισφοράς, μέχρι να ολοκληρωθεί ο μηδενισμός».