“Ανοίγουν” οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για την ένταξη νέων γιατρών

18-01-2018

«Ανοίγουν» οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για την ένταξη νέων ιατρών στον Οργανισμό. Σε πρώτη φάση, οι συμβάσεις αφορούν παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους, οι οποίοι θα αναλάβουν τον ρόλο του οικογενιακού ιατρού και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες ειδικότητες. Εκτιμάται ότι ο Οργανισμός θα συνάψει σύμβαση, συνολικά, με περίπου 7.500 ιατρούς από τους περίπου 5.000 που είναι σήμερα.

Οι περίπου 3.000 θα είναι οικογενειακοί ιατροί και υπόλοιποι θα καλύψουν όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες. Η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης του ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς ιατρούς είναι ήδη στον «αέρα» και η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Φεβρουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι από τον ερχόμενο Μάρτιο θα ισχύσει νέα διαδικασία για τα ραντεβού με τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, για τους οικογενειακούς ιατρούς προβλέπεται πάγια αντιμισθία (περίπου 1.600 ευρώ για παθολόγους και γενικούς και 2.000 για παιδιάτρους) για συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς (2.250 άτομα για τους παθολόγους και γενικούς και 1.500 παιδιά για τους παιδιάτρους).

Αντίστοιχα για τις λοιπές ειδικότητες, προβλέπεται προαγορά επισκέψεων με συγκεκριμένο χρόνο και μέγιστο τις 20 ώρες την εβδομάδα). Με τιν τρόπο αυτό θα αταργηθεί το πλαφόν των 200 επισκέψεων που ισχύει σήμερα.

Οι νέες συμβάσεις για τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ εντάσσονται στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συνεπικουρούν τις ΤΟΜΥ.