Ανησυχητική η “ελεύθερη πτώση” που καταγράφουν οι δαπάνες υγείας

26-12-2016

«Ελεύθερη πτώση» καταγράφουν οι δαπάνες υγείας στην χώρα μας, τα χρόνια της κρίσης. Από το 2009 έως και το 2012 σημειώθηκε μείωση κατά 23,6% στις δαπάνες υγείας που «συρρικνώθηκαν» σχεδόν κατά 5,5 δισ. ευρώ.

Συνολικά το 2012 δαπανήθηκαν για την Υγεία 17,7 δισ. ευρώ, με τα 12 δισ. ευρώ να αφορούν σε δημόσια δαπάνη και τα υπόλοιπα σε ιδιωτική. Μάλιστα οι Έλληνες διέθεσαν από την τσέπη τους -ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους ικανότητα – 1,76 δισ. ευρώ για νοσοκομεία και δομές νοσηλευτικής φροντίδας, 2,13 δισ. ευρώ για φορείς εξωνοσοκομειακής φροντίδας και 1.71 δισ. ευρώ φάρμακα και άλλα είδη (έμποροι λιανικής και λοιποί φορείς).

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία για τις Δαπάνες Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με βάση το Σύστημα Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) έδωσε χθες στην δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για τα έτη 2009 έως 2012. Το ΣΛΥ είναι το  σύστημα που προσδιορίζει την οικονομική επιβάρυνση του κάθε χρηματοδοτικού φορέα και την κατεύθυνση της υγειονομικής δαπάνης ανά προμηθευτή υγείας και ανά υγειονομική δραστηριότητα. 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων, στην Ελλάδα η συνολική  τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) διαμορφώθηκε σε 10.03% (23,18 δισ. ευρώ) το 2009, σε 9.34% (20,75 δισ. ευρώ) το 2010, σε 9.67% (20,15 δισ, ευρώ) το 2011 και σε 9.16% (17,7 δισ. ευρώ) του ΑΕΠ το 2012, δηλαδή μείωση περίπου 5 δις, της τάξης του 25%. Σημειώνεται ότι ο τομέας της υγείας στην Ευρωζώνη, απορροφά περίπου το 10% του ΑΕΠ.

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σημείωσαν μείωση κατά 2.0% το έτος 2011 (13,7 δισ. ευρώ) έναντι του 2010 (14 δισ. ευρώ) και κατά 12.6% το 2012 (12 δισ. ευρώ) σε σχέση με τις δαπάνες  του  έτους 2011. Η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη το 2011 (6,3 δισ. ευρώ) παρουσίασε μείωση  κατά 4.4% έναντι του έτους 2010 (6,63 δισ. ευρώ) και μείωση κατά 11.4% το έτος 2012 (5,62 δισ. ευρώ) ως προς το έτος 2011. 

Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη, παρατηρείται μείωση από 69,5% το έτος 2009 (16,1 δισ. ευρώ) σε 68.0% το έτος 2012 (12 δισ. ευρώ).