Απαγόρευση και του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε κλειστούς χώρους

26-12-2016

Απαγόρευση και του ηλεκτρονικού τσιγάρου σε κλειστούς δημόσιους χώρους, προβλέπει προσχέδιο νόμου του υπουργείο Υγείας για την ένταξη της κοινοτικής οδηγίας για τα προϊόντα καπνού στην ελληνική νομοθεσία. Με το ίδιο προσχέδιο υιοθετεί και η χώρα μας τις προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του καπνίσματος που θα φέρουν τα προϊόντα καπνού και οι οποίες θα είναι τόσο λεκτικές («το κάπνισμα σκοτώνει») όσο και μέσω έγχρωμης φωτογραφίας με τις βλάβες που προκαλεί το τσιγάρο. 

Ειδικότερα, οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις θα πρέπει να καλύπτουν το 65% των δύο μεγάλων πλευρών των πακέτων τσιγάρων, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνουν και την ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Υγείας για παροχή πληροφοριών για την απεξάρτηση από το κάπνισμα. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό – ο οποίος απάντησε σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του Ποταμιού Κωνστ. Μπαργιώτα – το σχετικό σχέδιο νόμου-κύρωση της Οδηγίας είναι στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και ενδέχεται ακόμα και εντός του Ιουνίου να κυρωθεί. Σύμφωνα με τον υπουργό, η προσαρμογή της κοινοτικής οδηγίας γίνεται με τη μέγιστη δυνατή αυστηροποίηση των κανόνων, καθώς η πρόθεση είναι να δοθεί το σήμα ότι το θέμα του καπνίσματος είναι υψηλά στις προτεραιότητες.