Η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου “Ευαγγελισμός” σχετικά με τη βλάβη του Αγγειογράφου

28-04-2017

Τη δική της απάντηση δίνει στο θέμα που έχει προκληθεί από τη μη λειτουργία του αγγειογράφου στον “Ευαγγελισμό”, η διοικήτρια του νοσοκομείου κα Νάγια Μητσάκη αρνούμενη τις κατηγορίες, για καθυστέρηση εκ μέρους της διοίκησης στην αποκατάσταση βλαβών των μηχανημάτων του νοσοκομείου και υποστηρίζοντας πρέπει να ακολουθηθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία που αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανήματων προκειμένου να μη διακινδυνεύσουν ασθενείς και προσωπικό.

Σύμφωνα με την Μητσάκη τα πράγματα έχουν ως εξής:

“Την προηγούμενη Παρασκευή  21-4-2017 και ώρα 13:00μ.μ. ενημερώθηκα με Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αιμοδυναμικού Τμήματος για την βλάβη του ενός καρδιοαγγειογραφικού συγκροτήματος.

Αμέσως με προσωπική μου εντολή άρχισαν οι διαδικασίες για τον έλεγχο και αποκατάσταση της βλάβης, ενώ συγχρόνως απεστάλη  έγγραφο προς το ΕΚΕΠΥ, διότι την Κυριακή 23-4-2017 είχαμε Γενική Εφημερία.

Η βλάβη εντοπίστηκε αμέσως ,την ίδια μέρα , ήταν ΖΗΜΙΑ  από κακή χρήση, κάτι που δεν συμβαίνει για πρώτη φορά στο εν λόγω σύστημα τα τελευταία τέσσερα χρόνια και γι αυτό έχω δώσει εντολή για Προκαταρκτική Έρευνα .

Το συγκρότημα είναι σε σύμβαση σντήρησης από την προμηθεύτρια εταιρεία , θυγατρική του οίκου κατασκευής. Η βλάβη αυτή δεν είναι συνήθης και δεν διατηρείται στοκ τέτοιων ανταλλακτικών στην Ελλάδα. Αυτός είναι και ο λόγος της  καθυστέρησης αποκατάστασης της πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας.

Πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι δέχθηκα πρόταση από συνδικαλιστικό στέλεχος  καρδιολόγο διευθυντή του νοσοκομείου,  να εγκρίνω τη λειτουργία του συστήματος με κάλυψη της λυχνίας με νάϋλον, ώστε να εξυπηρετηθούν οι όποιες κατεπείγουσες καταστάσεις των νοσηλευομένων ασθενών του Νοσοκομείου. Αυτό δεν θα  μπορούσα να το δεχθώ χωρίς την έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν θα έθετε σε κίνδυνο  τους ασθενείς και το προσωπικό. Κάτι τέτοιο δεν μου εξασφαλίστηκε γι αυτό και το απέρριψα.

Το κόστος της επισκευής της ΖΗΜΙΑΣ ανέρχεται στις 24.497,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  Έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση σε έκτακτο Δ.Σ. στο οποίο συμμετείχε και ο κ. Ηλίας Σιώρας (αιρετό μέλος) και ομόφωνα ελήφθη Απόφαση αποκατάστασης της ζημιάς και αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-04-2017 κατά δήλωση της συντηρήτριας εταιρείας θα έχει αποκατασταθεί η ασφαλής λειτουργία του.

Απορίας άξια είναι η αναφορά των δημοσιευμάτων ότι η αρχική δαπάνη είχε υπολογιστεί στις 5.000 ευρώ, χωρίς να αναφέρεται πότε και από ποιόν έγινε αυτή η κοστολόγηση και γιατί ο καταγγέλλων δεν το επισήμανε πριν την Απόφαση  του Δ. Σ., όπως επίσης  και οι γενικόλογες δηλώσεις ότι υπάρχουν καθυστερήσεις σε αποκατάσταση βλαβών κρίσιμου εξοπλισμού του Νοσοκομείου, είναι παντελώς αναληθείς και ψευδείς’.

Τέλος η διοικήτρια του νοσοκομείου υπογραμμίζει ότι οι πιέσεις συμφερόντων για παραβίαση της νομοθεσίας δε θα γίνουν ανεκτές και αναφέρει ότι έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση για την προμήθεια δύο καρδιοαγγειογραφικών συγκροτημάτων, ενός ρομποτικού  συστήματος αγγειογραφίας για το υβριδικό χειρουργείο και ενός συγκροτήματος μαγνήτη 3Τ.