Απαραίτητο το πτυχίο για τους διοικητές των νοσοκομείων μετά από το δημοσιογραφικό θόρυβο διευκρινίζει ο υπουργός Υγείας

26-12-2016

Ουδέποτε υπήρξε πρόθεση του Υπουργείου Υγείας για τον ορισμό διοικητών χωρίς το στοιχειώδες προσόν της κατοχής πτυχίου. Με αυτή τη διευκρίνιση έσπευσε το υπουργείο Υγείας να βάλει τέλος σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο να προωθεί ρύθμιση για το διορισμό διοικητών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση την κατοχή πτυχίου πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής σχολής.

Στην ανακοίνωση που εξεδόθη από το υπουργείο Υγείας αναφέρεεται μεταξύ άλλων:

 Ουδεμία πρόθεση υπάρχει μείωσης των προσόντων των προσώπων τα οποία επιλέγονται για Διοικητές, διότι στο Νόμο 3329/2005 (κεφάλαιο Β, άρθρο 7, παράγραφος 7), ορίζεται σαφώς ότι όποιος τοποθετείται Διοικητής Νοσοκομείου πρέπει να έχει πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Επαυξημένες είναι οι απαιτήσεις μας και όχι μειωμένες. Προκειμένου μάλιστα να διευκρινιστεί και αυτή η τροπολογία την οποία κατέθεσα, από την Παρασκευή, σήμερα στη Βουλή, προτού αρχίσει ο δημοσιογραφικός θόρυβος, προς επίλυση κάθε παρεξηγήσεως και διάψευση κάθε υπόνοιας, ότι επιχειρούμε να μειώσουμε τα προσόντα των Διοικητών, καταθέσαμε σχετική νομοτεχνική βελτίωση.

Στο διάστημα αυτό θα αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες να επιλέξουμε τα καλύτερα στελέχη να διοικούν τα Νοσοκομεία, να παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις , και ο χρόνος αυτός θα αποδείξει την ειλικρινή βούληση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας».