Από 1η Σεπτεμβρίου η εφαρμογή των νέων αυστηρών οδηγιών για τη συμμετοχή στα ιατρικά συνέδρια

22-08-2017

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εφαρμογή των νέων αυστηρών οδηγιών για τη διοργάνωση, χρηματοδότηση και συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια από τον ΕΟΦ. Οι νέες οδηγίες, οι οποίες ενεργοποιούνται την 1η Σεπτεμβρίου προβλέπουν περιορισμούς σε επιστημονικές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες και γιατρούς σε ότι αφορά τον αριθμό των συνεδρίων και εκδηλώσεων στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν αλλά και τους όρους συμμετοχής.

Στη σχετική εγκύκλιο, υπενθυμίζεται μεταξύ άλλων ότι με βάση τους κανονισμούς, δεν επιτρέπονται εκδηλώσεις ενημέρωσης ασθενών από φαρμακευτικές εταιρείες, όπως και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων από αυτές τις εταιρείες σε Πανεπιστήμια ή νοσοκομεία. Επιπλέον, επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε δημόσιες δομές, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων. Τα συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις έχουν διάρκεια έως 3 ημέρες, ενώ οι επιστημονικοί φορείς δύναται να πραγματοποιούν έως 4 εκδηλώσεις τον χρόνο.

Σε ότι αφορά τη συμμετοχή σε συνέδρια των επαγγελματιών Υγείας, τίθενται όρια στο κόστος «φιλοξενίας τους», τον αριθμό των επαγγελματιών που μπορεί να χορηγεί μία φαρμακευτική εταιρεία, και τον αριθμό των εκδηλώσεων που επιτρέπεται να λαμβάνει μέρος ένας επαγγελματίες υγείας. Ενδεικτικά  το κόστος φιλοξενίας των επαγγελματιών υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει σε συνέδρια εσωτερικού τα 70 ευρώ κόστος διατροφής και 150 ευρώ κόστος διαμονής ημερησίως, και στα συνέδρια του εξωτερικού τα 70 και 250 ευρώ αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, κάθε εταιρεία μπορεί να καλύπτει τα έξοδα συμμετοχής έως 10 επαγγελματιών υγείας ανά συνέδριο εξωτερικού σε Ευρώπη, και 5 ανά συνέδριο εκτός Ευρώπης. Οι εταιρείες δεν δύνανται να επιχορηγούν την συμμετοχή του ίδιου επαγγελματία Υγείας περισσότερο από δύο φορές ετησίως, ενώ και ο κάθε επαγγελματίας υγείας δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερα από 3 συνέδρια για το εξωτερικό και 4 για το εσωτερικό ετησίως (με εξαιρέσεις για επαγγελματίες με ενεργή συμμετοχή όπως π.χ. μέλη οργανωτικών επιτροπών).

 

Διαβάστε επίσης:

Πρόεδρος ΕΟΦ: Τέρμα ο διαχωρισμός των ιατρικών συνεδρίων σε προωθητικά και επιστημονικά