Από “κόσκινο” θα περάσουν οι απαιτήσεις των ιδιωτικών κλινικών

26-12-2016

Από «διπλό» έλεγχο θα περάσουν οι απαιτήσεις των ιδιωτικών κλινικών! Ο ΕΟΠΥΥ προχωρά στην συγκρότηση Ομάδας Ελεγκτών Ιατρών του ΕΟΠΥΥ «με σκοπό τον έλεγχο των πορισμάτων των Ιδιωτικών Ελεγκτικών  Εταιρειών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην σχετική απόφαση. 

Η ομάδα είναι 10μελής και οι ελεγκτές θα προσέρχονται στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ και θα απασχολούνται με την υλοποίηση του εν λόγω έργου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Βέλτιστης Πρακτικής, ύστερα από συνεννόηση και με έγγραφη ενημέρωση-πρόσκληση, για να μην διαταράσσεται η εύρυθμη  λειτουργία του έργου τους.  

Τα πρακτικά και τα συμπεράσματα της Ομάδας με την σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης, θα εισάγονται στο Δ.Σ. για την οριστική αποδοχή τους. Συντονιστής της ανωτέρω ομάδας προτείνεται ο Δ/ντης  Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας  κ.  ΡΗΓΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ.           

 Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει κατά της εργάσιμες ημέρες και ώρες και θα είναι μη αμειβόμενη.