Από την παιδοψυχιατρική κλινική του “Αγία Σοφία” στα χέρια της γιαγιάς, το παιδί της Πόλας Ρούπα

08-01-2017

Παρακολουθούμενο από εξειδικευμένους επιστήμονες με στόχο τη συνολική αξιολόγηση της υγείας του παράμεινε το παιδί ηλικίας 6,5 χρόνων της Πόλας Ρούπα και του Νίκου Μαζιώτη  στην Παιδοψυχιατρική κλινική του Γ.Ν.Π.Α  “Αγία Σοφία”, όπου εισήχθη στις 5/1/2017 με την υπ.αριθμ. 5/2017 εισαγγελική εντολή, προκειμένου να γίνει παιδιατρική εξέταση για μεταδοτικά νοσήματα και παιδοψυχιατρική εκτίμηση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, το παιδί προσαρμόστηκε ικανοποιητικά, συμμετέχει ευχάριστα στις δραστηριότητες της Κλινικής, έχει καλή επικοινωνία με το προσωπικό και τα άλλα παιδιά και δεν λαμβάνει κανενός είδους φαρμακευτική αγωγή.

Η ιατρική φροντίδα του παιδιού  σύμφωνα με την ενημέρωση του νοσοκομείου είναι η συνήθης που ακολουθείται σε όλα τα παιδιά που εισάγονται κατόπιν παρόμοιας εισαγγελικής παραγγελίας .

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε η εισαγγελία Αθηνών η πλέον ενδεδειγμένη σύμφωνα με τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους παιδοψυχολόγους είναι η ανάθεση της επιμέλειας του 6χρονου γιου της Πόλας Ρούπα στη μητρική γιαγιά, υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά υπό τους όρους:

Α) ότι τουλάχιστον μία φορά το μήνα θα συντάσσεται από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας έκθεση σχετικά με την πορεία ένταξης και προσαρμογής του ανηλίκου στο νέο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον και

Β)με επιμέλεια της γιαγιάς, να ολοκληρωθεί η παιδοψυχιατρική αξιολόγηση του ανηλίκου και με τη συνεργασία της, να στηριχθεί η ψυχική υγεία του παιδιού από ειδικούς παιδοψυχολόγους.»

Η εισαγγελέας στο σκεπτικό της αναφέρεται στους λόγους που επιλέγει για την επιμέλεια του μικρού μόνο η γιαγιά του και όχι και η αδελφή της Ρούπα:

«Από την εκτίμηση της παιδοψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΙΔΩΝ προέκυψε ότι ο ανήλικος έχει καλή συναισθηματική αλληλεπίδραση με τη γιαγιά του και ότι υφίσταται αισθήματα τρυφερότητας. Η σχέση αυτή έχει ήδη εδραιωθεί σε προγενέστερο χρόνο όταν η ίδια είχε αναλάβει εν τοις πράγμασιν την επιμέλειά του κατά το χρόνο που η μητέρα του τελούσε υπό προσωρινή κράτηση. Επίσης προέκυψε ότι οι συνθήκες στέγασης και φροντίδας του ανήλικου από τη γιαγιά του είναι ικανοποιητικές.»

Σημειώνεται ότι τα παιδάκι το παράλαβε από το νοσοκομείο την Κυριακή το απόγευμα η μητέρα της Πόλας Ρούπα.