Απουσιολόγιο για το προσωπικό που θα απουσιάσει στον αντιγριπικό εμβολιασμό

26-12-2016

«Απουσιολόγιο» του προσωπικού που δεν εμβολιάζεται για την γρίπη ισχύει υποχρεωτικά σε όλα τα νοσοκομεία! Μάλιστα το ποσοστό συμμετοχής στον αντιγριπικό εμβολιασμό θα αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων. 

Συγκεκριμένα, με κατεπείγουσα εγκύκλιο ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης ενημερώνει ότι « το προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας συμπεριλαμβανομένων και των Μονάδων νεογνών, των Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας, των Μονάδων Ειδικών Λοιμώξεων και των ειδικών μονάδων ανοσοκατεσταλμένων οφείλει να είναι στο σύνολό του εμβολιασμένο». 

Υπενθυμίζει επίσης ότι «το ποσοστό ετήσιου αντιγριπικού εμβολιασμού επαγγελματιών υγείας σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική είναι ένας από τους δείκτες επιτήρησης συμμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή των μέτρων ελέγχου διασποράς μικροβίων με τους οποίους γίνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Διοικήσεων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας». 

Μάλιστα καθιστά υποχρεωτική υποβολή στον Νοσηλευτή Επιτήρησης Λοιμώξεων  από το προσωπικό των νοσοκομείων που δε συναινεί να εμβολιαστεί υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα δεσμεύεται ότι έλαβε γνώση της ισχυρής σύστασης και αναγκαιότητας αντιγριπικού εμβολιασμού του και δε δέχεται για τους δικούς του λόγους να εμβολιαστεί. 

Τέλος, οι Επιτροπές Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε Νοσοκομείου οφείλουν να αποστείλουν στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ έως 7 Ιανουαρίου 2015 συμπληρωμένο έντυπο με τα στοιχεία του αριθμού των εμβολιασθέντων, ούτως ώστε να γίνει επεξεργασία των δεδομένων και αποτύπωση του ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης για την εποχική γρίπη μεταξύ των εργαζομένων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλη τη χώρα.