Αποζημίωση έως 1200 ευρώ για τις δότριες ωαρίων

26-12-2016

Αποζημίωση έως 1.200 ευρώ για τις δότριες ωαρίων, προβλέπει απόφαση της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όπως αναφέρεται στην απόφαση – φέρει την υπογραφή του προέδρου της Αρχής, καθηγητή Αριστείδη Αντσακλή – «στη δότρια γαμετών καταβάλλεται αποζημίωση για βιολογική καταπόνηση». 

Επειδή, όμως, «δεν είναι δυνατόν να γίνει ακριβής εκτίμηση της βιολογικής καταπόνησης, το ύψος της αποζημίωσης εκτιμάται από τη μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 Ευρώ». 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, σύμφωνα με την απόφαση, το συνολικό ποσό για τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής της δότριας καθώς και της αποζημίωσης για τη βιολογική καταπόνηση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των 1.200 Ευρώ.