Άρθρο κου Γιάννη Τούντα: ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, ένα εθελοντικό πρόγραμμα ιατροψυχοκοινωνικής προσφοράς

26-12-2016

Οι ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ είναι εθελοντικό πρόγραμμα ιατροψυχοκοινωνικής προσφοράς, της Ιατρικής  Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με τα Τμήματα Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (τομέας Ψυχολογίας) του ΕΚΠΑ και τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας.   

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η προσφορά ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας σε άπορους, ανασφάλιστους και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής από μέλη ΔΕΠ, επιστημονικούς συνεργάτες,  προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, επαγγελματίες υγείας ή πολίτες.

Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για ιατροψυχοκοινωνική φροντίδα ατόμων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν επαρκώς την ιδία συμμετοχή τους σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ αποσκοπούν στην ενίσχυση δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. δημοτικά πολυϊατρεία, πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι», κ.α.) παρέχοντας εθελοντική εργασία και προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες, λειτουργώντας συμπληρωματικά και σε συνεργασία με τους επίσημους φορείς υγείας και πρόνοιας και όχι ανταγωνιστικά ή υποκαθιστώντας αυτούς.

Για την υλοποίηση των στόχων τους, οι ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ συνάπτουν προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με ενδιαφερόμενους Δήμους του Λεκανοπεδίου Αττικής και με άλλους φορείς που παρέχουν αφιλοκερδώς ανθρωπιστική ιατροψυχοκοινωνική φροντίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ πραγματοποιούν δράσεις στους Δήμους Αγ. Αναργύρων-Καματερού, Αιγάλεω, Αθηναίων, Αμαρουσίου, Ζωγράφου και στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ αναμένεται επέκταση των δράσεων στους Δήμους Αγ. Βαρβάρας, Ασπροπύργου, Αχαρνών, Κορυδαλλού, Περάματος και στους φορείς ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ και στο Κοινωνικό Ιατρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής