Ασπίδα προστασίας απο την ΕΕ για τις οικιακές βοηθούς

26-12-2016

Αναγνώριση των δικαιωμάτων των οικιακών βοηθών και του προσωπικού φροντίδας προτείνουν οι ευρωβουλευτές καθώς η αναγνώριση της εργασίας τους θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας και της εμπορίας ανθρώπων. Αυτά υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους την Πέμπτη, εισηγήτρια του οποίου είναι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Κωνσταντίνα Κούνεβα (Ευρ. Ενωτ.Αριστερά).  Οι ευρωβουλευτές προτείνουν την υιοθέτηση εύκολων στη διαχείριση μοντέλων για τις νομικές σχέσεις εργοδότη-εργαζόμενου, παραθέτοντας τα παραδείγματα του Βελγίου και της Γαλλίας, για τον τερματισμό της αβεβαιότητας και της αδήλωτης οικιακής εργασίας.  

“Οι οικιακοί βοηθοί και το προσωπικό φροντίδας μάς δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθούμε την καριέρα μας και να απολαμβάνουμε την κοινωνική μας ζωή. Μπορούμε να τους εμπιστευθούμε τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας, αλλά, είναι όμως αόρατοι, αδήλωτοι, θύματα ανασφάλειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες που εργάζονται πολλές ώρες χωρίς ρεπό, χωρίς ιατρική κάλυψη ή δικαίωμα συνταξιοδότησης, δήλωσε η εισηγήτρια Κωνσταντίνα Κούνεβα (Ευρ. Ενωτ. Αριστερά, Ελλάδα). “Η γήρανση του πληθυσμού και το γεγονός ότι οι γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας σημαίνει ότι η ανάγκη μας γι’ αυτούς ολοένα και αυξάνεται. Ωστόσο, τα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να τους επιτρέπουν να εργάζονται στην παραοικονομία”, πρόσθεσε. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 279 ψήφους υπέρ, 105 κατά και 204 αποχές. 

Διαφύλαξη της αξιοπρέπειας των οικιακών βοηθών 

Το επάγγελμα του οικιακού βοηθού και του προσωπικού φροντίδας θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε όλες τις εθνικές εργατικές νομοθεσίες και τις νομοθεσίες που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων και τα άτομα που εξασκούν αυτά τα επαγγέλματα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επιπλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζεται να εξασφαλίσουν την ευρύτερη πρόσβαση σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή φροντίδα, π.χ. για παιδιά ή ηλικιωμένους, έτσι ώστε να μειωθούν τα κίνητρα για την πρόσληψη αδήλωτου προσωπικού φροντίδας, αλλά και να παρέχονται βιώσιμες και νομικά ορθές επιλογές σταδιοδρομίας για αυτούς τους οικιακούς βοηθούς σε κοινωνικές υπηρεσίες περίθαλψης. 

Οι ευρωβουλευτές ζητούν την επίσημη αναγνώριση του επαγγέλματος των οικιακών εργασιών ώστε να δοθούν στα άτομα που απασχολούνται στον κλάδο αυτό δικαιώματα απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Καλούν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ένα πλαίσιο για την αναγνώριση του καθεστώτος ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε μη επαγγελματική βάση, το οποίο θα τους προσφέρει αμοιβή και κοινωνική προστασία για την ώρα που εκτελούν τα καθήκοντά τους. 

Καταπολέμηση της μαύρης εργασίας, της εμπορίας και της κακοποίησης των γυναικών μεταναστριών 

Η πλειοψηφία των οικιακών βοηθών και του προσωπικού φροντίδας είναι μετανάστριες, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται σε μία παράτυπη κατάσταση και των οποίων η κοινωνική και πολιτισμική ένταξη διευκολύνεται με την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, υπογραμμίζεται στο ψήφισμα.  Το ΕΚ υποστηρίζει ότι μόνο οι κατάλληλες μέθοδοι ελέγχου και οι απαραίτητες κυρώσεις μπορούν να βάλουν ένα τέλος στην εμπορία ανθρώπων και την οικονομική εκμετάλλευση των οικιακών βοηθών.