“Ασθένεια μάστιγα” για τους Έλληνες ο διαβήτης

26-12-2016

Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνει ο σακχαρώδης διαβήτης στη χώρα μας: ποσοστό 8-10%  του  γενικού  πληθυσµού  πάσχει  από  σακχαρώδη διαβήτη, νόσο που έχει  υψηλότερο  επιπολασµό (συχνότητα  εµφάνισης)  στο  δυτικό κόσµο (ιδιαίτερα  ο  διαβήτης  τύπου 2)  και  αυτό αποτελεί   µια  σαφή  ένδειξη  για  τη συσχέτιση της νόσου µε το σύγχρονο τρόπο ζωής, τις διατροφικές συνήθειες και την έλλειψη σωµατικής άσκησης. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΠΟΥ,  εκτιµάται  ότι  το 2014  το 9%  των ενηλίκων (18 ετών και άνω) είχαν διαβήτη, το 2012 περίπου 1,5 εκατοµµύρια θάνατοι προκλήθηκαν  άµεσα  από  Σακχαρώδη  ∆ιαβήτη  και   περισσότερο  από  το 80%  των θανάτων από διαβήτη συµβαίνουν σε χώρες χαµηλού και µεσαίου εισοδήµατος. Ο Π.Ο.Υ. προβλέπει ότι ο Σακχαρώδης ∆ιαβήτης θα είναι η 7η  κύρια αιτία θανάτου το 2030.  

Με αφορμή την Παγκόσµια  Ηµέρα  Υγείας (7 Απριλίου), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας  (Π.Ο.Υ.) για το έτος 2016 θέτει ως θέµα το  Σακχαρώδη  ∆ιαβήτη. Πρόκειται για μια µη  µεταδοτική  ασθένεια που αφορά  εκατοµµύρια ανθρώπων σε  παγκόσµιο  επίπεδο,  κυρίως σε  χαµηλού  και µεσαίου εισοδήµατος χώρες. Ο  Σακχαρώδης  ∆ιαβήτης  είναι  µεταβολική  ασθένεια  η  οποία χαρακτηρίζεται  από  αύξηση  της  συγκέντρωσης  του  σακχάρου  στο  αίµα (υπεργλυκαιµία)  και  από  διαταραχή,  του µεταβολισµού  της  γλυκόζης,  των  λιπιδίων και  των  πρωτεϊνών,  η  οποία  οφείλεται σε  απόλυτη (τύπου 1  διαβήτης)   ή  σχετική (τύπου 2 διαβήτης) έλλειψη ινσουλίνης. Η ινσουλίνη είναι ορµόνη που εκκρίνεται από το πάγκρεας και είναι απαραίτητη για τη µεταφορά της γλυκόζης που λαµβάνεται από τις τροφές, µέσα στα κύτταρα. 

 Η αποτελεσµατική διαχείριση  του Σακχαρώδη ∆ιαβήτη, απαιτεί προσεκτικό έλεγχο  των  τιµών   γλυκόζης  του  αίµατος  γιατί  χωρίς  την  κατάλληλη  αντιµετώπιση σχετίζεται  µε  µακροχρόνιες   βλάβες  στο  σώµα  και  µε  την  ανεπάρκεια διαφόρων οργάνων  και  ιστών.  Στις  βραχυπρόθεσµες  και  µακροπρόθεσµες  επιπλοκές  του  διαβήτη περιλαµβάνονται η καρδιαγγειακή νόσος, η νεφροπάθεια, η νευροπάθεια και  η  αµφιβληστροειδοπάθεια.