Ασύρματοι …βηματοδότες σύντομα στη διάθεση γιατρών και ασθενών

26-12-2016

Ασύρματους ….βηματοδότες χωρίς καλώδια ή μπαταρίες θα έχουν σύντομα στην διάθεσή τους γιατροί και ασθενείς. Αμερικανοί ερευνητές έχουν δημιουργήσει ένα βηματοδότη που μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια τους παλμούς της καρδιάς και έτσι παρέχει αρκετό ρεύμα για τη λειτουργία του, καταργώντας την ανάγκη για μπαταρίες. Σήμερα, οι βηματοδότες πρέπει να αντικαθίστανται με χειρουργική επέμβαση κάθε πέντε έως επτά χρόνια, όταν εξαντλούνται οι μπαταρίες τους, κάτι που είναι δαπανηρό και συχνά δημιουργεί αναστάτωση στους ασθενείς, ιδίως αν πρόκειται για παιδιά.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι κλινικές δοκιμές για την κατασκευή ασύρματων βηματοδοτών. Οι βηματοδότες που είναι διαθέσιμοι σήμερα διαθέτουν καλώδια που συνδέουν τη συσκευή με την καρδιά. Παρά την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί, τα καλώδια δημιουργούν προβλήματα στις επεμβάσεις και αυξάνουν τις πιθανότητες λοίμωξης ενώ η καρδιακή δραστηριότητα δημιουργεί φθορές στα καλώδια με το χρόνο.

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασαν μεταξύ άλλων την Παρασκευή ο καθηγητής Καρδιολογίας και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Παναγιώτης Βάρδας και ο παθολόγος κ. Κωνσταντίνος Βέμμος, τέως υπεύθυνο της μονάδας εγκεφαλικών επεισοδίων του νοσοκομείου Αλεξάνδρα, με αφορμή την διεξαγωγή 4ου διεθνούς συνεδρίου “Heart, Vessels & Stroke”, που πραγματοποιείται στην Αθήνα (24-26 Ιανουαρίου).

«Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες διεθνώς, που δεν εφαρμόζει κανενός είδους αξιολόγηση της νέας ιατρικής τεχνολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα συχνά να δαπανώνται χρήματα σε τεχνικές και μεθόδους, οι οποίες δεν δικαιολογούν τόσο υψηλό κόστος. Είναι αδήριτη ανάγκη λοιπόν η χώρα μας να αποκτήσει έναν Εθνικό Φορέα Αξιολόγησης της Ιατρικής Τεχνολογίας, ώστε τα χρήματα να πιάνουν τόπο», τόνισε ο κ. Βάρδας.