Αυστηρές οδηγίες Μπασκόζου για τα βιβλιάρια υγείας των παιδιών

26-12-2016

Αυστηρές οδηγίες για τη πιστή εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στην διανομή και διάθεση των βιβλιαρίων υγείας παιδιού περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Γιάννη Μπασκόζου, με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας του Παιδιού. 

Όπως προκύπτει μάλιστα από την εγκύκλιο, υπάρχουν 3 εκθέσεις του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας που αποκαλύπτουν την προβληματική λειτουργία του θεσμού. Για το λόγο αυτό ο κ. Μπασκόζος παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την κατανομή και διανομή των βιβλιαρίων υγείας παιδιού. 

Μάλιστα, για την εποπτεία διανομής και διάθεσης των βιβλιαρίων τόσο από τις μαιευτικές μονάδες, κλινικές των Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων, των Μονάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας του ΠΕΔΥ όσο και από τις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Π.Ε., οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, στον «Πίνακα καταγραφής και παρακολούθησης διάθεσης Βιβλιαρίων Υγείας του Παιδιού».