Αυτοφαγία: Τι είναι και τι ρόλο παίζει στην ζωή μας

Γράφημα που δείχνει την αυτοφαγία
08-02-2021

Αυτοφαγία είναι μια φυσιολογική διαδικασία ανακύκλωσης συστατικών των κυττάρων που δεν είναι πλέον απαραίτητα ή δεν λειτουργούν σωστά.

Τα κύτταρα έχουν την ικανότητα να απομονώνουν ένας μέρος τους. Έτσι μπορούν να προσαρμόζονται σε συνθήκες, όπως η έλλειψη οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών.
Μπορούν επίσης να καθαρίζουν μικροοργανισμούς ή ουσίες που έχουν εισχωρήσει σε αυτά.

Τη δεκαετία του 1960, οι επιστήμονες παρατήρησαν πως τα κύτταρα περιέχουν κάποιες μεμβράνες στις οποίες εμπεριέχεται κάποιο μέρος τους και το μεταφέρουν στο λυσόσωμα ένα οργανίδιο που συμβάλει στην καταστροφή του.

Με την διαδικασία της αυτοφαγίας, τα κύτταρα πέπτουν και ανακυκλώνουν κατεστραμμένα μόρια, , που προκύπτουν καθώς τα κύτταρα μεγαλώνουν. Ανάμεσα τους και τις  πρωτεΐνες. Το σύστημα αυτό ανανεώνει σημαντικά τα κύτταρα, ώστε να τα διατηρεί λειτουργικά.

Η αυτοφαγία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις αναπτυξιακές και αντι- γηραντικές λειτουργικότητες και δράσεις των ζωικών κυττάρων. Το φαινόμενο της αυτοφαγίας… ο μηχανισμός κυτταρικής αυτοαποδόμησης, έχει στόχο την ανακύκλωση περιττών ή ελαττωματικών κυτταροπλασματικών συστατικών.