Αυξήσεις αντί για μειώσεις φέρνει το νέο “μειωμένο” δελτίο φαρμάκων

Χάπια
26-12-2016

Αύξηση στη συμμετοχή των ασφαλισμένων για την αγορά φαρμάκων φέρνει το νέο δελτίο τιμών! Τις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής του νέου δελτίου τιμών φαρμακοποιοί και ασφαλισμένοι είδαν την αξία των συμμετοχών τους  να εκτοξεύεται ακόμα και πάνω από 100% από τις τιμές που πλήρωναν, ενώ οι τιμές των φαρμάκων σε επίπεδο λιανικών τιμών έπεσαν ακόμα και στο μισό.

Ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας κ. Πάνος Ζαρογουλίδης έδσε στη δημοσιότητα συγκεκριμένα παραδείγματα, που αποκαλύπτουν πώς μετακυλίεται η δαπάνη για τα φάρμακα στην τσέπη των ασφαλισμένων:

TORVACHOL FC.TAB 20MG/TAB BTx30 (BLISTERS 3×10):  251.43%

LIPITOR F.C.TAB 40MG/TAB ΒTx 14 (BLIST 2x 7):  3.68%

ELIQUIS F.C.TAB 5MG/TAB  BTX 60 Tabs – Blister (PVC/PVDC/alu): 96.44%

EBIXA F.C.TAB 10MG/TAB BTX30: 1348.00%

FAMVIR F.C.TAB 125MG/TAB BTX10 (BLIST 1X10): 63.69%

MICARDIS TAB 80MG/TAB BTx28 σε BLISTERS: 36.54%

SIBELIUM TAB 5MG/TAB Btx20: 30.00%

FAMVIR F.C.TAB 500MG/TAB BTX21(3BLISTX7): 279.39%

ATORVANOX F.C.TAB 40MG/TAB Btx30: 98.07%

 

Τα ποσοστά αυτά δεν περιλαμβάνουν την επιβάρυνση του 1 ευρώ ανά συνταγή

Από την πλευρά το υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι «ο εξορθολογισμός του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών τιμών σε ορισμένα πρωτότυπα και off patent φάρμακα οδήγησε σε οριακή αύξηση του ποσού που πληρώνουν οι ασθενείς πέραν της συμμετοχής τους (διαφορά ασφαλιστικής τιμής- λιανικής τιμής)».

Σύμφωνα με το υπουργείου, «προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα- και ύστερα από μελέτη του ΕΟΠΥΥ-  μαζί με τη θετική λίστα υπογράφηκε τροποποίηση παλαιότερης Υπουργικής Απόφασης στην οποία αναφέρεται ότι  «το ποσό που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 50 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα». Με την τροποποίηση της ΥΑ το παραπάνω ποσό μειώνεται στα 20 ευρώ. Την πρόσθετη δαπάνη που προκύπτει από την ελάφρυνση των ασφαλισμένων θα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ».