Προσωπαγνωσία

Προσωπαγνωσία

24-02-2016
Προσωπαγνωσία (πρόσωπο + αγνωσία) ή αλλιώς «τύφλωση του προσώπου» αποτελεί διαταραχή του εγκεφάλου κατά την οποία παρατηρείται αδυναμία αναγνώρισης προσώπων.…
Περικαρδίτιδα

Περικαρδίτιδα

13-03-2009
Περικαρδίτιδα ονομάζεται το οίδημα και ο ερεθισμός του περικαρδίου, δηλαδή της λεπτής μεμβράνης η οποία μοιάζει με σάκο και περιβάλλει…
Πεπτικό έλκος

Πεπτικό έλκος

Πεπτικό έλκος είναι η βλάβη του ιστού του εσωτερικού τοιχώματος του στομάχου ή του δωδεκαδάκτυλου (του πρώτου μέρους του λεπτού…
Παχυσαρκία

Παχυσαρκία

Η παχυσαρκία καθορίζεται από την τιμή του δείκτη μάζας σώματος, δηλαδή του λόγου του σωματικού βάρους σε κιλά προς το…