Χαμηλοσυνταξιούχοι: Τους δίνουν το ΕΚΑΣ, τους κόβουν παροχές!

10-05-2019

Στερούνται παροχών χαμηλοσυνταξιούχοι με αναπηρία που λαμβάνουν το ΕΚΑΣ! Ενδεικτικά, συνταξιούχος με βαριά αναπηρία και μηνιαία σύνταξη 350 ευρώ, το 2018 έλαβε ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ, ενώ, για το ίδιο έτος, συνταξιούχος με βαριά αναπηρία και μηνιαία σύνταξη 750 ευρώ έλαβε επιπλέον αντισταθμιστική παροχή 230 ευρώ, εφόσον αυτό το ποσό ελάμβανε ως ΕΚΑΣ πριν τη διακοπή του.

Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη και μετά από σχετικές αναφορές διαπιστώθηκε ότι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω οι οποίοι παρέμειναν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ, λόγω χαμηλού εισοδήματος, λαμβάνουν τελικά, μικρότερες παροχές από αυτές που χορηγούνται σε συνταξιούχους με τον ίδιο βαθμό αναπηρίας, αλλά σχετικά μεγαλύτερο εισόδημα, στους οποίους διεκόπη το ΕΚΑΣ και εξαιτίας της διακοπής αυτής είναι δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων.

Πιο συγκεκριμένα, συνταξιούχοι με την παραπάνω αναπηρία, οι οποίοι, λόγω χαμηλού εισοδήματος, παρέμειναν δικαιούχοι του επιδόματος ΕΚΑΣ έλαβαν για το 2017 ΕΚΑΣ ύψους 115 ευρώ, για το 2018 ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ και για το 2019 λαμβάνουν ΕΚΑΣ ύψους 12 ευρώ.
Παράλληλα, σε όσους συνταξιούχους, με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, διεκόπη η χορήγηση του ΕΚΑΣ λόγω υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων που τέθηκαν με τον ν.4397/2016, προβλέφθηκε σύμφωνα με τον ν. 4411/2016 η χορήγηση ισόποσης παροχής με αυτήν που απώλεσαν, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 230 ευρώ για όλο το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019.
Προέκυψε έτσι το αντιφατικό φαινόμενο, οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής οι οποίοι, λόγω ισχνότατου εισοδήματος, συνεχίζουν να παίρνουν το ΕΚΑΣ, και μάλιστα σταδιακά μειούμενο, να απολαμβάνουν τελικά σαφώς μικρότερες παροχές από αυτές που απολαμβάνουν συνταξιούχοι με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας και με σχετικά μεγαλύτερο εισόδημα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρώντας ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, δεδομένου ότι και οι δύο κατηγορίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ύπαρξη βαριάς αναπηρίας, πρότεινε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να επεκταθεί αναδρομικά η ευνοϊκή ρύθμιση που αφορά το δικαιούμενο ποσό της αντισταθμιστικής παροχής για την απώλεια του ΕΚΑΣ και στις περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% που παραμένουν δικαιούχοι του ΕΚΑΣ.

Επίσης, πρότεινε την εφεξής πλήρη απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη των δικαιούχων του ΕΚΑΣ που έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Το έγγραφο της Αρχής παραμένει αναπάντητο χωρίς να έχουν γνωστοποιηθεί οι θέσεις του Υπουργείου στο συγκεκριμένο ζήτημα, ούτε να έχουν αναληφθεί ενέργειες για την άρση της ανισότητας.