Χαρτογράφηση” όλων των δομών-υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των αναγκών τους

27-06-2018

Στην «χαρτογράφηση» των δομών και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και του προσωπικού (των Ν.Π.Δ.Δ.) που στελεχώνουν τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας, προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 38 Το.Ψ.Υ. (Τομέας Ψυχικής Υγείας) και στη μελέτη του υπουργείου προτείνονται κάποιες τροποποιήσεις στους υφιστάμενους Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων.

Συγκεκριμένα, ο Το.Ψ.Υ. Πέλλας – Κιλκίς περιλαμβάνει τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της περιφερειακής ενότητας Πέλλας που υπάγονται στην 3η Υ.Πε. και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Κιλκίς που υπάγονται στην 4η Υ.Πε.. Προτείνεται η ενσωμάτωση της περιφερειακής ενότητας της Πέλλας στον Το.Ψ.Υ. Πιερίας – Ημαθίας και η μετατροπή σε Το.Ψ.Υ. Πιερίας – Ημαθίας – Πέλλας.

Ταυτόχρονα, προτείνεται η ενσωμάτωση της περιφερειακής ενότητας του Κιλκίς στον Το.Ψ.Υ. Σερρών – Δράμας και τη μετατροπή του σε Το.Ψ.Υ. Σερρών – Δράμας – Κιλκίς. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν στην κατάργηση του Τομέα Ψυχικής Υγείας Πέλλας – Κιλκίς. Επίσης, προτείνεται η ενσωμάτωση της νήσου της Λήμνου στον Το.Ψ.Υ. Λέσβου – Χίου – Σάμου. Οι παραπάνω αλλαγές περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση. Κατά την άποψη των συντακτών, οι Το.Ψ.Υ. Αργολίδας – Αρκαδίας – Λακωνίας και Μεσσηνίας πρέπει να τροποποιηθούν σε Το.Ψ.Υ. Αργολίδας – Αρκαδίας και Το.Ψ.Υ. Λακωνίας – Μεσσηνίας, αντίστοιχα.

Τα στοιχεία προσωπικού που παρουσιάζονται εδώ αφορούν στη στελέχωση της κάθε Μονάδας Ψυχικής Υγείας. Ωστόσο, στην περίπτωση των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, το προσωπικό εξυπηρετεί, πολλές φορές κυκλικά, το σύνολο των δομών του. Παρότι στο μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων που παρουσιάζονται παρακάτω αποτυπώνεται το προσωπικό των ψυχιατρικών νοσοκομείων που εξυπηρετεί συγκεκριμένες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, σε αυτό το σημείο, κρίνεται σημαντική η παράθεση του συνόλου του προσωπικού των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων.

Συγκεκριμένα, στις νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής υπηρετούν 85 Ψυχίατροι, 4 Παιδοψυχίατροι, 600 Νοσηλευτές, 100 Ψυχολόγοι, 61 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 41 Εργοθεραπευτές και 1 Λογοθεραπευτής. Σε αυτές τις ειδικότητες προστίθενται 31 θέσεις λοιπού ιατρικού προσωπικού, 122 θέσεις λοιπού επιστημονικού προσωπικού, 146 θέσεις διοικητικού προσωπικού, 20 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 23 θέσεις τεχνικού προσωπικού.

Στις νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής – «Δρομοκαΐτειο» υπηρετούν 29 Ψυχίατροι, 241 Νοσηλευτές, 18 Ψυχολόγοι, 12 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 10 Εργοθεραπευτές και 1 Λογοθεραπευτής. Επίσης, στα παραπάνω προστίθενται 4 θέσεις λοιπού ιατρικού προσωπικού, 5 θέσεις λοιπού επιστημονικού προσωπικού, 21 θέσεις διοικητικού προσωπικού, 3 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού και 27 θέσεις τεχνικού προσωπικού.

Στις νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές δομές του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης υπηρετούν 36 Ψυχίατροι, 5 Παιδοψυχίατροι, 290 Νοσηλευτές, 48 Ψυχολόγοι, 24 Κοινωνικοί Λειτουργοί, 19 Εργοθεραπευτές και 4 Λογοθεραπευτές .