Χωρίς γιατρούς και διαγνωστικά στην Πάτρα λόγω …ανωτέρας βίας

26-12-2016

Δεν θα εξυπηρετούν πλέον τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ γιατροί και διαγνωστικά κέντρα στην Πάτρα λόγω «ανωτέρας βίας». Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν από τη τσέπη τους τις σχετικές δαπάνες. 

Για την αδυναμία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων ενημέρωσε τον ΕΟΠΥΥ με εξώδικο ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Όπως αναφέρεται στο εξώδικο, «οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό σας πάροχοι υπηρεσιών υγείας ιατροί / μέλη του Συλλόγου μας, εργαστήρια, κέντρα κλπ. αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας λόγω της απαίτησης των προμηθευτών για πληρωμή «τοις μετρητοίς» και της ουσιαστικής στάσης πληρωμών και των παράνομων και αντισυνταγματικών διαδικασιών από πλευράς Οργανισμού σας, ενώ δεν έχετε κάν εξαγγείλει χρονοδιάγραμμα πληρωμών και, ως εκ τούτου, δηλώνουν αδυναμία εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω ΕΟΠΥΥ». 

Αναφέρουν μάλιστα ότι οι λόγοι «συνιστούν ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ» και είναι: 

–       Έλλειψη ρευστότητας στην προμήθεια ευρέος φάσματος αναλωσίμων υλικών (σύριγγες, σωληνάρια αιμοληψίας, στριπς, φωτογραφικά φιλμ ακτινολογικών μηχανημάτων, κλπ) και στην συντήρηση του εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των ιατρείων, εργαστηρίων κλπ..

–       Απαίτηση προμηθευτών για πληρωμές της μετρητοίς ή με αντικαταβολή.

–       Εκτόξευση του κόστους αγοράς υλικών σε έλλειψη.

–       Σημειώματα του Οργανισμού σας με υψηλές παρακρατήσεις αυτόματης επιστροφής και επιστροφής (clawback, rebate) και πλαφόν, με αποτέλεσμα να αποβαίνει ασυμβίβαστη με όρους ποιότητας παροχής υπηρεσιών και ζημιογόνα η εκτέλεση ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών εξετάσεων.

–       Αβεβαιότητα στις πληρωμές, δεδομένου ότι ο Οργανισμός σας έχει ελάχιστο ρευστό στο ταμείο του, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εγγύηση αποπληρωμής των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

Λόγω λοιπόν της κατάστασης ανωτέρας βίας που έχει δημιουργηθεί από όλες τις παραπάνω αιτίες, σημειώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας «σας δηλώνουμε ότι οι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό σας ιατροί, εργαστήρια, κέντρα κλπ. αδυνατούν δικαιολογημένα να εξυπηρετούν, εφεξής και μέχρι ότου η κατάσταση αυτή ανωτέρας βίας αρθεί,  ασφαλισμένους του Οργανισμού σας, διότι αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της οικονομικής καταστροφής, του κλεισίματος των εργαστηρίων και ιατρείων τους και της απόλυσης του προσωπικού τους, αφού έχουν εξαναγκαστεί να λειτουργούν σε συνθήκες κάτω του κόστους και αδυνατούν να αντιμετωπίζουν τις δαπάνες λειτουργίες και πληρωμής των εργαζομένων».

 Οι συμβεβλημένοι ιατροί μέλη του Συλλόγου μας, εργαστήρια, κέντρα κλπ. θα εξακολουθήσουν να δέχονται τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ στα ιατρεία τους, εισπράττοντας όμως από τους ίδιους τις προβλεπόμενες από το νόμο αμοιβές και χορηγώντας αντίστοιχα Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, έτσι ώστε να εισπράττουν οι ασφαλισμένοι ακολούθως τα ποσά από τις κατά τόπους Υπηρεσίες,  προκειμένου να προσπαθήσουν να αποφύγουν το κλείσιμο των ιατρείων και εργαστηρίων τους και την απόλυση του προσωπικού τους.