Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις το πρόγραμμα των κομμάτων για την υγεία

26-12-2016

Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμά τους για την Υγεία και με βασική αρχή: δωρεάν σύστημα υγείας για όλους, τα μεγαλύτερα κόμματα διεκδικούν την εξουσία στις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου. Πιο αναλυτικά, οι θέσεις των κομμάτων για την υγεία είναι:

Νέα Δημοκρατία 

Με σύνθημα «ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ» η ΝΔ προβάλλει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και δεσμεύεται για ολοκλήρωση των δράσεων που υλοποιούνται. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και την εξοικονόμηση 3.300.000.000 ευρώ τη διετία 2012-2014, στην κάλυψη των  Ανασφάλιστων και υπόσχεται: 

 • Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, με παρεμβάσεις στο ποινικό και πειθαρχικό δίκαιο, τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων και το τρόπο συντονισμού και λειτουργίας των ελεγκτικών οργάνων.
 • Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, με την την στελέχωσης των μονάδων με το απαραίτητο προσωπικό.
 • Health Voucher για την κάλυψη και των διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους πολίτες.
 • Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με στόχο την απο-ασυλοποίηση, καταργώντας έως το τέλος του 2015 τα υφιστάμενα ψυχιατρικά νοσηλευτικά ιδρύματα και αντικαθιστώντας τα από κοινοτικά δίκτυα υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
 • Κατάργηση του βιβλιαρίου ασθενείας και δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου ασφαλισμένου.
 • Νέο Σύστημα Επόπτευσης με την διεύρυνση της εφαρμογής του νέου συστήματος κοστολόγησης ιατρικών πράξεων, κατάρτισης προϋπολογισμών και παρακολούθησης λειτουργίας των νοσοκομείων (Diagnosis Related Groups).
 • Αναβάθμιση του συστήματος των ραντεβού, ρυθμίζοντας τη σειρά αναμονής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας
 • Ολοκλήρωση της στελέχωσης και της λειτουργίας όλων των ανεπτυγμένων κλινών ΜΕΘ.
 • Εκσυγχρονισμό του συστήματος διεξαγωγής κλινικών μελετών.
 • Ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού και του Μητρώου Παρόχων Τουρισμού Υγείας. 

ΣΥΡΙΖΑ

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για ένα καθολικό Δημόσιο Σύστημα που θα περιλαμβάνει την πρόληψη, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τη νοσοκομειακή περίθαλψη και την αποκατάσταση, που θα παρέχει σε όλους δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Τα άμεσα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: 

 • Δωρεάν πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων στις δημόσιες δομές ΠΦΥ και στα νοσοκομεία, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια 
 • Κατάργηση του εισιτήριου των 5ευρώ για τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας 
 • Κατάργηση του 1ευρώ ανά συνταγή 
 • Μηδενική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για τους (ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους) ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και για ειδικές κατηγορίες χρονίως πασχόντων. Επανεξέταση και μείωση του ποσοστού συμμετοχής των ασθενών στις υπόλοιπες κατηγορίες φαρμάκων. 
 • Σοβαρή ενίσχυση του ΕΣΥ με ανθρώπινο δυναμικό στη βάση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης. Άμεσες και στοχευμένες προσλήψεις νοσηλευτών, γιατρών και υγειονομικού προσωπικού για τη στήριξη και αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων και υπηρεσιών προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες. 
 • Πλήρης εμβολιαστική κάλυψη όλων των ανασφάλιστων παιδιών αλλά και των ανασφάλιστων ενηλίκων, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές ενδείξεις. 
 • Ενίσχυση των δομών της ΠΦΥ στα Αστικά Κέντρα με βάση συγκεκριμένο πληθυσμό ευθύνης, με «πυρήνα» τον οικογενειακό γιατρό, τα ιατρεία γειτονιάς και την ομάδα υγείας. Άμεση στελέχωση με τις απαραίτητες ιατρικές ειδικότητες, με προτεραιότητα τις δομές που έχουν πλήρως αποστελεχωθεί μετά τη «μεταρρύθμιση» του ΠΕΔΥ, λειτουργική αναβάθμιση των εργαστηρίων, διασφάλιση παρακολούθησης και συνταγογράφησης για όλους τους χρόνιους ασθενείς στις δημόσιες δομές ΠΦΥ από ειδικούς γιατρούς. Έμφαση στην πρόληψη, προαγωγή υγείας και διατομεακή παρέμβαση στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας. 
 • Κατάργηση της ΕΣΑΝ ΑΕ και αποζημίωση από τον κρατικό προϋπολογισμό κάθε ιατρικής και νοσηλευτικής πράξης που πραγματοποιείται με βάση επιστημονικές ενδείξεις και θεραπευτικά πρωτόκολλα. 
 • Δημοκρατική αναδιοργάνωση της Διοίκησης του ΕΣΥ, των δημόσιων νοσοκομείων και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων, με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας, του δημοκρατικού προγραμματισμού των υπηρεσιών, της συμμετοχής των εργαζομένων και του κοινωνικού ελέγχου. 
 • Εδραίωση ενός άλλου εργασιακού και κοινωνικού ήθους στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. 
 • Αναβαθμισμένη δημόσια φαρμακευτική πολιτική με ενίσχυση -αναδιοργάνωση ΕΟΦ-ΙΦΕΤ, με στήριξη των εγχωρίως παραγομένων και ποιοτικών γενοσήμων φαρμάκων στα πλαίσια της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. 

ΚΚΕ 

Αποκλειστικά κρατικό σύστημα Υγείας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση «που οι υπηρεσίες του θα αποτελούν στην πράξη κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι όπως σήμερα ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα», προωθεί το ΚΚΕ. Παράλληλα, επιδιώκει την πανελλαδική ανάπτυξη ενιαίου, αποκλειστικά κρατικού και απολύτως δωρεάν συστήματος ΠΦΥ, με βασικό προσανατολισμό την πρόληψη και με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.

Με κρατικά Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, κοντά στους τόπους δουλειάς, κατοικίας, εκπαίδευσης, σε όλους τους δήμους και τις πόλεις, που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες, υγιών και ασθενών, με τις πλήρως αναπτυγμένες και συνεργαζόμενες μεταξύ τους υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης, υγείας και ασφάλειας της εργασίας και Δημόσιας Υγείας. Κέντρα Υγείας τα οποία μαζί με τα γενικά και ειδικά κρατικά νοσοκομεία και το κρατικό σύστημα της επείγουσας ιατρικής (ΕΚΑΒ) θα αποτελούν πραγματικά ενιαίο σύστημα.

Με πλήρη στελέχωση σε αριθμό γιατρών όλων των βασικών ειδικοτήτων και υγειονομικών όλων των κλάδων, με πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό, με 24ωρη λειτουργία, με πλήρη κρατική χρηματοδότηση, κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας, με σύγχρονες, πλήρεις και απολύτως δωρεάν παροχές υπηρεσιών σε όλους χωρίς περικοπές και εξαιρέσεις.

Με ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής και δωρεάν διάθεσης όλων των φαρμάκων από όλες τις κρατικές μονάδες Υγείας και το δίκτυο των κρατικών φαρμακείων.

Σε αυτό το σύστημα που ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες δεν περισσεύει καμία μονάδα Υγείας του ΕΟΠΥΥ, Κέντρο Υγείας, Περιφερειακό Ιατρείο και κανένας εργαζόμενος. Όλες αυτές οι κρατικές μονάδες ΠΦΥ να αξιοποιηθούν, να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στο ενιαίο δημόσιο σύστημα Υγείας καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι όλων των κλάδων, με σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 

ΠΑΣΟΚ 

Δέκα σημεία προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την Υγεία. Συγκεκριμένα: 

Αξιολόγηση όλων των στελεχών υγείας και δημιουργία θέσεων επικουρικών γιατρών τριετούς απασχόλησης που θα καταλαμβάνουν θέση επιμελητή Β’ μετά από κρίση. Κανείς δεν θα μπαίνει στο Σύστημα Υγείας εάν πρώτα δεν έχει υπηρετήσει σε θέση επικουρικού γιατρού στο κέντρο ή στην επαρχία. 

Επαναπατρισμός των υγειονομικών

στελεχών με στόχο την αναζωογόνηση και την στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η πολιτική ηγεσία να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε στελέχη, επιστήμονες του τομέα υγείας (ιατροί, καθηγητές, ερευνητές, τεχνικοί σε πανεπιστήμια και νοσοκομεία του εξωτερικού) που θα μπορούν με αίτησή τους και με βάση τα προσόντα τους να καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

Άνοιγμα κρίσεων των γιατρών του ΕΣΥ. Επανεκτίμηση και επαναπροσδιορισμός της κατάληψης της θέσης διευθυντή του Εθνικού Συστήματος Υγείας με νέα κριτήρια, π.χ. με κτήση διδακτορικού ή με δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά- Αξιολόγηση. 

Διερεύνηση των πραγματικών αναγκών της ασφαλούς εφημερίας ανά Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο, Νομό και ενοποίηση όλων των φορέων υγείας περιοχής και νομού κάτω από την εποπτεία των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Νοσοκομείων. 

ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ και πολιτική φαρμάκου σε νέα βάση. 

Κατάργηση του «5ευρου» στις Μονάδες του ΠΕΔΥ 

Άμεση ενίσχυση των ΔΥΠΕ -Νέες αρμοδιότητες και ανάδειξη συντονιστικού και εποπτικού ρόλου. 

Τροποποίηση θέσεων ιατρικού προσωπικού στα οργανογράμματα των Νοσοκομείων. 

Οριστικοποίηση των Οργανισμών των Νοσοκομείων. 

Άμεση κατάθεση νομοσχεδίου για την εκπαίδευση και τις ειδικότητες του υγειονομικού προσωπικού, των νοσηλευτών, των γιατρών και της εξειδίκευσής τους μετά τη λήψη ειδικότητας. 

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας να ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για παραγωγή υψηλού στελεχιακού δυναμικού στη διοίκηση και τις υπηρεσίες υγείας, μετά από αξιολόγηση. 

Άμεση λειτουργία των 150 κλειστών κρεβατιών ΜΕΘ. 

Στελέχωση του ΕΚΑΒ από τις ανώτατες και ανώτερες σχολές (διασώστες, νοσηλευτές – επειγοντολόγοι, παραϊατρικοί). 

Αντικατάσταση των αγροτικών γιατρών από μόνιμους ειδικευμένους γιατρούς. 

Άνοιγμα διαλόγου για την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών στο ΕΣΥ. 

Κάρτα Υγείας 

 

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 

Ούτε ένας Έλληνας χωρίς περίθαλψη, δηλώνει ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ με κύρια πρόταση την καθιέρωση Εθνικής Ασφάλισης Υγείας, με καθολική κάλυψη για το βασικό «πακέτο» υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ. Στόχος είναι σε 4 χρόνια, το ΕΣΥ να μπορεί να χρηματοδοτείται από την γενική φορολογία με ανάλογη μείωση εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων και να μπορεί να παρέχει δωρεάν πρόσβαση στους μόνιμους κατοίκους της χώρας και σε όλους τους άλλους για επείγοντα περιστατικά. Για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η πρόσβαση στο βασικό πακέτο υπηρεσιών υγείας θα είναι από την πρώτη στιγμή δωρεάν. 

Επίσης, προτείνει την καθιέρωση θεσμικού ορίου για τη συνολική και τη δημόσια δαπάνη υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ο στόχος μας είναι ο μέσος όρος των χωρών της Ε.Ε. Η Πρωτοβάθμια φροντίδα θα διασυνδέεται με την Νοσοκομειακή, με σύστημα παραπομπής από την πρώτη στη δεύτερη και ειδική θεσμοθέτηση της Επείγουσας Φροντίδας. 

Και προτείνει: 

Κάρτα ασφάλισης υγείας. Η συναλλαγή του πολίτη με τις δομές της Υγείας θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής κάρτας. Ο πολίτης χρεώνεται μόνο για το μέρος των υπηρεσιών που θα επιλέξει εκτός του βασικού πακέτου και η χρέωση θα αντιμετωπίζεται με βάση το εισόδημά του, με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. 

Επανασχεδιασμό του «νοσοκομειακού χάρτη της χώρας» για τα ερχόμενα 20 χρόνια. Όπως αναφέρει, είναι παράλογο να έχουμε 2.000 κλινικές σε σχεδόν 130 νοσοκομεία. Εξ ίσου παράλογο είναι να υπάρχουν τρία και τέσσερα μικρά νοσοκομεία σ’ ένα νομό, αλλά το 80% των περιστατικών να φεύγει και να πηγαίνει σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία άλλων περιοχών. 

Να συγχωνευτούν, όπου είναι δυνατόν, οι διασκορπισμένες δομές Υγείας προς δημιουργία λιγότερων, ισχυρότερων και αυτόνομων δομών που να μπορούν να διαχειρίζονται πλήρως τον ασθενή και να περιοριστούν δραστικά οι διακομιδές στα κεντρικά νοσοκομεία της χώρας. 

Η στελέχωση των Νοσοκομείων πρέπει να εστιάζεται στην επιστημονική συγκρότηση των γιατρών και στην επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού. Η επιλογή των διοικητών των νοσοκομείων θα γίνεται μέσω ανοιχτού διαγωνισμού σε συνθήκες πλήρους «κομματικής αχρωματοψίας». Παροχή οικονομικών κινήτρων προκειμένου το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να καλύπτει και τις παραμελημένες περιοχές της χώρας, καθώς και συνεκτίμηση των εποχικών αναγκών. 

Για τον έλεγχο του κόστους απαιτείται διασύνδεση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας φροντίδας με σύστημα παραπομπής και παρακολούθηση αυτού, ώστε να σταματήσουν οι αχρείαστες μαγνητικές τομογραφίες και τα τεστ ΠΑΠ σε άνδρες. Η συνταγογράφηση των φαρμάκων και τα παραπεμπτικά των εξετάσεων πρέπει να ελέγχονται με γνώμονα επιστημονικά κριτήρια, προκειμένου να παταχθεί η διαφθορά. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η βελτιστοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης καθώς και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ασθενούς. 

Οι ηλεκτρονικοί, ανοικτοί και απλοποιημένοι διαγωνισμοί για τις προμήθειες των υλικών στο χώρο της Υγείας, καθώς και η θέσπιση αυστηρών πρωτοκόλλων ποιότητας από ανεξάρτητο φορέα, θα διασφαλίσουν τον εξορθολογισμό των δαπανών, προκειμένου να μην ξαναζήσουμε φαινόμενα αλόγιστης σπατάλης και διαφθοράς. Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να θεσπίσει πολιτική φαρμάκου με υπεύθυνο ποιότητας τον ΕΟΦ. 

Τέλος, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης επείγει η κατάρτιση έκτακτου Προγράμματος Πρόληψης και Παρέμβασης για την επόμενη τριετία, με προληπτικές εξετάσεις και σχέδιο, ώστε να αντιμετωπιστεί το διογκούμενου «κύμα νοσηρότητας».