Clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη και στη δαπάνη φαρμακείων ΕΟΠΥΥ. Υπολογισμός και εφαρμογή. Όλη η απόφαση

22-02-2021

Στον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού της υπέρβασης των ποσών που αφορούν στη φαρμακευτική δαπάνη Νοσοκομείων ΕΣΥ και φαρμακείων ΕΟΠΥΥ, για το 2020, προχώρησε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση:

Σε πρώτο στάδιο υπολογίζεται η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 5%, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Σε δεύτερο στάδιο και σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων ορίων, το ποσό αυτό επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ. Συγκεκριμένα,

α) κατά 90% με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς. Το τελικό μερίδιο προκύπτει βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα προϊόντα δια της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης, σε επίπεδο επικράτειας. Ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης εταιρείας προς το άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων. Ως ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων, κατά το τρέχον εξάμηνο, και των καθαρών πωλήσεων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου του clawback. Το άθροισμα των ποσών είναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. Από το ποσό που θα προκύψει αφαιρούνται οι προαιρετικές εκπτώσεις που έχει προσφέρει και το ποσό επιστροφής.

Για τις εταιρείες για τις οποίες συντρέχει η περίπτωση καθολικής διαδοχής λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των αθροιστικών πωλήσεων του τρέχοντος εξαμήνου και των αθροιστικών πωλήσεων τους κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου του ποσού που έχει προκύψει από το Clawback.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φαρμακευτικών εταιριών ή των (ΚΑΚ) διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους. Σημειώνεται πως τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών της ΕΚΑΠΥ δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρίας ή του ΚΑΚ.