Έκθεση Deloitte για την Υγεία: Ελλάδα, η χώρα με τη χαμηλότερη κρατική υγειονομική κάλυψη

23-01-2019

Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης δείχνουν οι δαπάνες υγείας στη χώρα μας. Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διετία 2014-2016 παρουσίασαν αύξηση 4,5%, μετά από ένα διάστημα σημαντικών πιέσεων (2009–2014) όταν μειώθηκαν κατά 11,7% κατά τη διάρκεια της κρίσης, σύμφωνα με όσα καταγράφει η έκθεση της Deloitte Life Sciences & Healthcare in Greece.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, παρόλο που οι τάσεις για τον κλάδο της υγείας στην Ελλάδα παρουσιάζονται θετικές και η συνεχόμενη πτώση των προηγούμενων χρόνων δείχνει να σταθεροποιείται, η χώρα παραμένει στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των υπόλοιπων εξεταζόμενων χωρών της Ευρώπης, σε ότι αφορά την κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας για το 2016, με μέσο όρο 2.263 ευρώ, ποσό 53% χαμηλότερο από αυτό που καταγράφεται στη Γαλλία και 30% από αυτό της Ισπανίας.

Την ίδια στιγμή, τα νοικοκυριά στην Ελλάδα ξόδεψαν το 7.4% των συνολικών δαπανών τους για το 2016 σε υγειονομική περίθαλψη, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό που καταγράφεται την τελευταία οκταετία, μετά το 2015 (7.5%).

Αναφορικά με το ποσοστό της κρατικής υγειονομικής κάλυψης για το 2016, αυτό έφτασε το 59% της συνολικά δαπάνης, δίνοντας στη χώρα μας τη τελευταία θέση με το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των υπόλοιπων εξεταζόμενων χωρών της Ευρώπης (με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφουν η Μεγάλη Βρετανία, 80%, και η Γαλλία, 79%).

Σε ό,τι αφορά τις αντίστοιχες φαρμακευτικές δαπάνες για την περίοδο 2014-2016, οι δαπάνες παρουσιάζουν μια μικρή πτώση (-1.4%), μετά από μια επταετία συνεχούς πτώσης, συνολικού ποσοστού 62%. Σταθεροποίηση παρατηρείται και στις συνολικές πωλήσεις των φαρμακευτικών εταιρειών, αποδεικνύοντας τη γενικότερη τάση σταθεροποίησης του φαρμακευτικού κλάδου, μετά από μια πενταετία συνεχόμενης πτώσης (-6.5%), από τα € 8.3 δισ. το 2009, στα € 5.6 δισ. το 2014 και 2015.

Αναφορικά με τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη στον φαρμακευτικό κλάδο, οι ελληνικές εταιρίες το 2016 επένδυσαν μόλις € 80 εκατομμύρια, δηλαδή το 5.7% του ποσού που επένδυσαν οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ιταλία (€ 1.42 δισ.) και το 8.8% αυτών της Ισπανίας (€ 908 εκατομμύρια). Σύμφωνα με την έκθεση, η μεγάλη αυτή διαφορά στον τομέα των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη κινήτρων για τις εταιρείες.

Διαβάστε επίσης

«Ο Μαρξ ο Λένιν και το καθαρό-απέριττο «τραίνο» της Υγείας για όλους», συνέντευξη με τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών της Υγείας Γιάννη Κυριόπουλο