Διαγνωστικά: Απειλούν με καταγγελία της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Με καταγγελία της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ απειλούν τα διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια εάν μέχρι τέλος του έτους δεν έχει υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση με συγκεκριμένους όρους. Συγκεκριμένα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων (ΠΑΣΙΔΙΚ) θα υπογράψει νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ υπό την προϋπόθεση ότι θα διέπεται από δύο βασικές αρχές : 

α) Ισότιμη αντιμετώπιση των δύο συμβαλλόμενων μερών (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Ιατρικοί Σύλλογοι) και 

β) Απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων μεταξύ των οποίων θα δεσπόζει ο όρος “όποια εξέταση εκτελείται, θα αποζημιώνεται πλήρως”. 

Μάλιστα ζητά από τους Ιατρικούς Συλλόγους να καλέσουν όλες τις μονάδες εργαστηριακής ιατρικής (ιατρικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) που έχουν καταγεγραμμένες στα μητρώα τους, να αποστείλουν εξουσιοδότηση μέσω της οποίας θα τους εξουσιοδοτούν για την καταγγελία της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ στο τέλος του τρέχοντος έτους, εάν μέχρι τότε δεν έχει υπογραφεί νέα συλλογική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους. 

Σύμφωνα με τον ΠΑΣΙΔΚ, «η συμμετοχή όλων των μονάδων εργαστηριακής ιατρικής (ιατρικές εταιρείες και φυσικά πρόσωπα) θα πρέπει να είναι καθολική, ενώ όποιος δεν αποστείλει την εξουσιοδότηση θα πρέπει να εξηγήσει αιτιολογημένα πως καταφέρνει να εκτελεί με αξιόπιστο τρόπο τις εργαστηριακές εξετάσεις των ασφαλισμένων του Οργανισμού με τις σημερινές συνθήκες που του έχουν επιβληθεί (περικοπή τουλάχιστον 50% στην αξία των διενεργούμενων εξετάσεων ) και τις ακόμα χειρότερες συνθήκες που έρχονται (86 νέες εξετάσεις επιπλέον στον κλειστό προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ), ειδάλλως θα καταγγέλλεται και θα διώκεται νομικά από τον Ιατρικό Σύλλογο που ανήκει για επικίνδυνες πρακτικές (mal practice) στην άσκηση του ιατρικού του επαγγέλματος, αφού σε κάποιες εξετάσεις η τιμή αποζημίωσης τους είναι χαμηλότερη ακόμη και από το κόστος των αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη εκτέλεση τους».