Διαγωνισμός για την προμήθεια ενδοφακών στο ΕΣΥ

26-12-2016

Διαγωνισμό για την προμήθεια ενδοφακών για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων νοσοκομείων, αναμένεται να προκηρύξει άμεσα η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας. Ήδη συνεδρίαση η ΕΠΥ και αποφάσισε τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Λαµπρινάκης Ιωάννης, Συντονιστής Διευθυντής της Οφθαλμολογικής Κλινικής της Πολυκλινικής, και τακτικά μέλη οι: 

  • Παροικάκης Ευστράτιος, ∆/ντης Οφθαλµιατρείου Αθηνών,
  • Χατζησπάσου Ευτέρπη , ∆/ντρια Οφθαλµολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Κοργιαλένειο Μπενάκειο- Ερυθρός Σταυρός»,
  • Ανυφαντάκη ∆έσποινα, ∆/ντρια Οφθαλµολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Ελπίς»,
  • Καρκάνη Παναγιώτα, Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών του ΓΝΑ «Γεννηµατάς», ως Γραµµατέα.