Διαμαρτυρία από τα Διαγνωστικά για το νέο χαράτσι στον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Νέο «χαράτσι» για τα διαγνωστικά κέντρα και τα εργαστήρια φέρνει η εφαρμογή του Ν. 4368/2016. Όπως αναφέρεται στο νόμο, «εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος τα πορίσματα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο ισόποσο με το 5 % της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το ποσό που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να καταβάλει στον πάροχο».

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων πρόκειται «για ένα εισπρακτικό μέτρο υπέρ του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να λυθεί ένα συμβατικό πρόβλημα που ανέκυψε μεταξύ των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών και των παρόχων υπηρεσιών υγείας». 

Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη, οι ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες παρότι ενημέρωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους τους για το έτος 2013, εν τούτοις δεν αποδεσμεύουν τα πορίσματα αυτών πριν εισπράξουν την αμοιβή τους. «Προφανώς ο Οργανισμός (του οποίου προΐσταστε) επιθυμεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως και εμείς, πλην όμως η διάταξη η οποία ψηφίστηκε και με την οποία επιβάλλεται «ποινή» είναι αντισυνταγματική αλλά και παντελώς πρόχειρη και άδικη», συνεχίζει. 

Ο ΠΑΣΙΔΙΚ υποστηρίζει ότι «είναι αντισυνταγματική, διότι επιβάλλεται ποινή χωρίς να απαιτείται πταίσμα του υποκειμένου. Είναι παντελώς πρόχειρη διότι εισήχθη σε άσχετο νομοσχέδιο, τροποποιώντας άσχετη διάταξη και αντιβαίνει την διαδικασία που ο ίδιος ο Οργανισμός σας έχει θεσπίσει (κατ’ εξουσιοδότηση) με την υπ’ αριθμ. 634 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη στην συνεδρίαση 134/10-9-2013 του Δ.Σ. του Οργανισμού σας. Είναι τέλος άδικη, διότι παρότι ο Οργανισμός σας γνωρίζει ότι έχουν προκύψει διαφορές στα πορίσματα των ελεγκτικών εταιρειών με ευθύνη της ΗΔΙΚΑ και του λανθασμένου αρχείου που απέστειλε στις ΙΕΕ και βάση του οποίου έγιναν οι έλεγχοι, εν τούτοις δεν έχει λάβει (ο Οργανισμός σας) μέτρα προκειμένου να διορθώσει την κατάσταση». 

Κατά τον Σύνδεσμο, η ΗΔΙΚΑ είχε αποστείλει το αρχείο των εξετάσεων χωρίς να επεξηγήσει προς τις Ι.Ε.Ε. ότι πολλές εξετάσεις είχαν τους ίδιους κωδικούς αλλά αφορούσαν διαφορετική εξέταση, όπως π.χ. έλεγχος ηλεκτρολυτών (Κάλιο, Νάτριο, Φώσφορος) που έχουν τον ίδιο κωδικό, καμπύλη ζαχάρου που αφορά μετρήσεις σε διαφορετικούς χρόνους, ηπατικοί δείκτες με δύο διαφορετικές τρανσαμινάσες και άλλα πολλά, η διαφοροποίηση των οποίων προέκυπτε από τις παρατηρήσεις που αναγράφει ο παραπέμπων ιατρός στο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Αποτέλεσμα ήταν οι ΙΕΕ να θεωρήσουν (λανθασμένα στις περισσότερες των περιπτώσεων) ότι η ίδια εξέταση επαναλαμβανόταν στο ίδιο παραπεμπτικό και να τις απορρίψουν. «Η ευθύνη επ’ αυτού βρίσκεται στην προηγούμενη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, που όφειλε να διορθώσει την παράλειψη στις οδηγίες ελέγχου» σημειώνει. 

Επιπλέον, τονίζει ο ΠΑΣΙΔΙΚ, «η διάταξη που ψηφίστηκε παραβιάζει την δυνατότητα των μελών μας να αμφισβητήσουν τα πορίσματα, να προβάλλουν ενστάσεις και εν τέλει να ζητήσουν την προβλεπόμενη στην ανωτέρω απόφασή του Δ.Σ. του Οργανισμού σας, Διαιτησία, ενώ το πλαίσιο που διαμορφώνει ο Οργανισμός σας (μετά και την τελευταία νομοθετική παρέμβαση) απέχει πολύ από αυτό που προβλέπεται σε ένα κράτος δικαίου». 

Καταλήγοντας ο ΠΑΣΙΔΙΚ καλεί τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ να εξετάσει «τις ανωτέρω αναφερόμενες παραλείψεις και λάθη του Οργανισμού σας και προβείτε στις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Πρώτα απ’ όλα όμως, παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε για τις προθέσεις σας. Με αυτό τον τρόπο θα γλιτώσουμε όλοι πολλά προβλήματα στο μέλλον».