Διεργασίες για την εφαρμογή των αλλαγών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση

26-12-2016
Παράταση για την εφαρμογή των αλλαγών στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ζήτησε ο ΙΣΑ από την ΗΔΙΚΑ στη δεύτερη συνάντηση που ειχαν προχθες Τρίτη. Κατά τη συνάντηση όπου παρευρέθη ο Πρόεδρος της επιτροπής για την σύνταξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων, κ. Θηραίος Ελευθέριος και στελέχη της ΗΔΙΚΑ, παορυσιάστηκε στα μέλη της επιτροπής του ΙΣΑ το τεχνικό κομμάτι για την αναγραφή συνταγών με βάσει τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις βελτιώσεις του συστήματος μετά και τις παρατηρήσεις της επιτροπής που έγιναν στην 1η συνάντηση. 
 
Τα μέλη της επιτροπής του ΙΣΑ επανέλαβαν όπως και στην 1η συνάντηση ότι παρά τις βελτιώσεις του προγράμματος χρειάζεται και άλλος χρόνος για την βελτίωσή του και ζητήθηκε να υπάρξει παράταση πέραν της 30/9/2013 που έχει ορισθεί για την έναρξη της εφαρμογής του. Παράλληλα επανέλαβε την πρόταση για εφαρμογή του νέου προγράμματος με τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, παράλληλα με το παλαιό και την προαιρετική επιλογή συνταγογράφησης με το νέο πρόγραμμα, για να διαπιστωθούν σε πραγματική λειτουργία πιθανά προβλήματα και να δοθούν σαφείς οδηγίες στους Ιατρούς και ικανός χρόνος εκπαίδευσης τους στην νέα εφαρμογή για να μην υπάρξουν τα προβλήματα που υπήρξαν στο παρελθόν με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από την βεβιασμένη εφαρμογή νέων μέτρων που ταλαιπώρησαν Ιατρούς και ασθενείς. 
 
Ζητήθηκε, επίσης, οι όποιες αλλαγές προγραμμάτων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης γίνονται να γίνονται μετά την 15η εκάστου μηνός και όχι στο πρώτο δεκαπενθήμερο όπου λόγω φόρτου εργασίας, εξαιτίας της αυξημένης συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, δεν υπάρχει επαρκής χρόνος από τους Ιατρούς να μάθουν τις νέες εφαρμογές.
 
Τα μέλη της επιτροπής του ΙΣΑ ζήτησαν να υπάρξουν και άλλες συναντήσεις για την βελτίωση του προγράμματος και επανέλαβαν την εθελοντική τους προσφορά όπου κρίνεται χρήσιμο και αναγκαίο.