Διευκρινίσεις ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση ειδικών θεραπειών

26-12-2016

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδοση δαπανών σε δικαιούχους για θεραπείες ειδικής αγωγής εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με τις οποίες θα αποζημιώνει απευθείας τους ασφαλισμένους  με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο ή από συγγενή πρώτου βαθμού ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ενός χρόνου.

Η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών κατόπιν εξουσιοδότησης με την κατάθεση του ποσού αποζημίωσης στους λογαριασμούς των ειδικών επαγγελματιών  (λογαριασμών λογοθεραπευτών και κέντρων θεραπειών) δεν προβλέπεται και ούτε πρέπει να εφαρμόζεται όπως αναφέρει ο κανονισμός.

Οι ιατρικές γνωματεύσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί από δημόσια νοσοκομεία ή κέντρα ψυχικής υγείας, εποπτευόμενα από δημόσιο φορέα, που βρίσκονται στο τόπο διαμονής του δικαιούχου, ή από νοσοκομεία στα οποία έχουν νοσηλευθεί και παρακολουθούνται για παθήσεις απότοκες των διαταραχών των οποίων είναι οι διαταραχές που χρήζουν της ειδικής θεραπευτικής αγωγής. Σε περίπτωση έλλειψης συγκεκριμένων ειδικοτήτων,μπορούν να κατατίθενται γνωματεύσεις από γιατρούς νοσοκομείων όμορων νομών και σε αποδεδειγμένη έλλειψη αυτών, από γιατρών νοσοκομείων των πλησιέστερων στην κατοικία των ασφαλισμένων.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των αιτημάτων και την εκκαθάριση των δαπανών.