Διευκρινιστική εγκύκλιος Μπέζα για τον κλάδο οδοντιάτρων του ΕΣΥ

26-12-2016

Ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Αντώνης Μπέζας, υπέγραψε σήμερα εγκύκλιο με την οποία δίνονται διευκρινήσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης και κατάταξης στον κλάδο ιατρών-οδοντιάτρων του ΕΣΥ, των ιατρών και οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των ΔΥΠε. Η εγκύκλιος αυτή, εκδόθηκε σε συνέχεια της συγκρότησης των σχετικών πενταμελών Συμβουλίων Αξιολόγησης σε κάθε ΔΥΠε της χώρας, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

 Η εγκύκλιος σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της σχετικής διαδικασίας για τους πρώην ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΟΠΥΥ, που εντάχθηκαν στις νέες μονάδες του ΠΕΔΥ και η οποία θα ολοκληρωθεί, όπως προβλέπει ο νόμος, εντός οκτώ μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους στο ΠΕΔΥ.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος καθορίζει τα κριτήρια με τα οποία τα Συμβούλια θα αξιολογήσουν ατομικά τους υποψηφίους και ακολούθως θα τους κατατάξουν σε συγκεκριμένο βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, τα Συμβούλια θα αξιολογήσουν την εμπειρία, το επιστημονικό έργο, την εκπαιδευτική δραστηριότητα του αξιολογούμενου ως εκπαιδευόμενου καθώς και την προϋπηρεσία των υποψηφίων. Στη συνέχεια θα κατατάξουν σε βαθμό Επιμελητή Β’ όσους έχουν συνολική προϋπηρεσία έως 10 έτη, σε βαθμό Επιμελητή Α’ όσους έχουν συνολική προϋπηρεσία από 10 έως 25 έτη και σε βαθμό Διευθυντή όσους έχουν συνολική προϋπηρεσία άνω των 25 ετών στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από τους οποίους προέρχονται.

Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζοντας όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, τον καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, των ιατρών και οδοντιάτρων που εντάχθηκαν στο ΠΕΔΥ και με τη συγκεκριμένη διαδικασία προωθεί την εργασιακή και μισθολογική εξομοίωσή τους, με τους ιατρούς και οδοντιάτρους του ΕΣΥ.