Δίκτυο ευρωπαϊκών νοσοκομείων με ελληνική πρωτοβουλία

19-08-2019

Δίκτυο ευρωπαϊκών νοσοκομείων όπου θα συγκεντρώνονται οι χρήσιμες, για την καθημερινή λειτουργία πληροφορίες που αφορούν την διαλειτουργικότητα και την ασφάλεια στο ψηφιακό οικοσύστημα των φορέων υγειονομικής περίθαλψης, δημιουργείται με πρωτοβουλία της Ελλάδας.

Αυτό αποφασίστηκε στο πλαίσιο της 3ης Κοινής Δράσης για την υποστήριξη του Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας (eHAction) όπου διοργανώθηκε η 1η συνάντηση εργασίας διαλειτουργικότητας για στελέχη πληροφορικής και διοικητές νοσοκομείων τον Ιούλιο Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν 40 άτομα επιστήμονες και εξειδικευμένα στελέχη στο χώρο της ηλεκτρονικής υγείας, εκπρόσωποι υπουργείων υγείας των ευρωπαϊκών χωρών, εκπρόσωποι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών καθώς και στελέχη νοσοκομείων (Διοικητές και Διευθυντές Πληροφορικής) από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο workshop έγινε ομόφωνα αποδεκτή η πρόταση της ομάδας Διαχείρισης Κοινής Δράσης eHaction της 3ης ΥΠΕ, που είναι και ο ελληνικός φορέας υλοποίησης της εν λόγω δράσης, για τη δημιουργία ενός δικτύου ευρωπαϊκών νοσοκομείων (με τη συμμετοχή μέρους αυτών στην αρχή πιλοτικά).