Δηλητηριάσεις: Ο “εφιάλτης” του καλοκαιριού

26-12-2016

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, κυρίως λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας που βοηθά τη γρήγορα αλλοίωση των τροφίμων, υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών από τροφοδηλητηριάσεις. Το Κέντρο Πρόστασίας Καταναλωτών υπενθυμίζει ότι συνήθως οφείλονται στην κατανάλωση τροφίμων που προετοιμάζονται, διατηρούνται ή διατίθενται χωρίς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής.

Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέχεια του άρθρου εδώ.