Δημιουργία μητρώου όλων των ιατροτεχνολογικών υλικών που αποζημιώνωνται από τον ΕΟΠΥΥ

16-02-2017

Τον «χάρτη» των ιατροτεχνολογικών υλικών που διατίθενται στην Ελλάδα και αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργεί ο Οργανισμός. Πλέον όλα τα υλικά που θα παρέχονται στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ θα διαθέτουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς σήμερα υπάρχουν προϊόντα που δεν κυκλοφορούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δεν διαθέτουν πιστοποίηση.

Η καταγραφή γίνεται στο πλαίσιο της νέας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης συμβάσεων που είναι σε εξέλιξη και αφορά ιατρικά είδη και υλικά όπως επιθέματα, υλικά σακχαρώδους διαβήτη, αναπνευστικές συσκευές, ορθοπεδικά είδη σκευάσματα ειδικής διατροφής κ.α.

Με την υπογραφή των συμβάσεων οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να εντάξουν τα προϊόντα τους σε ειδικό μητρώο, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ποιότητας, και να καταθέσουν δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπορούν να διαθέτουν προϊόντα στην αγορά. Ήδη στο μητρώο έχουν ενταχθεί, περίπου 6.000 προϊόντα.