Δημογραφική “βόμβα” απειλεί την Ευρώπη

26-12-2016

Δημογραφική «βόμβα» απειλεί την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι γερνάνε ενώ μειώνεται δραματικά και ο πληθυσμός των παιδιών. Σύμφωνα μάλιστα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το 2030 ο αριθμός των εργαζομένων μεταξύ 56 και 64 ετών θα έχει αυξηθεί δραματικά – κατά 24 εκατομμύρια! 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα επόμενα 10 χρόνια ο πληθυσμός της Ευρώπης θα αποτελείται κυρίως από άτομα άνω των 40 ετών και ως το 2030 θα «λείπουν» περίπου 20,8 εκατομμύρια άτομα σε ηλικία εργασίας. Το 2060 σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη άνω των 65 θα αντιστοιχούν μόνο δύο εργαζόμενοι ηλικίας 15-64 ετών. Αυτή η μεταβολή οφείλεται στον συνδυασμό χαμηλού ρυθμού γεννήσεων και αυξανόμενης διάρκειας ζωής. 

Θα μειώνεται ο πληθυσμός των παιδιών 

Το ποσοστό των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών το 2020 θα πλησιάζει το 24% και ο πληθυσμός των παιδιών ηλικίας ως 14 ετών θα εξακολουθήσει να μειώνεται. Σήμερα αριθμεί περίπου 14% του πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και καλεί τις χώρες, παράλληλα με τα όποια μέτρα είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, να εφαρμόσουν πολιτικές που ευνοούν την απασχόληση των ηλικιωμένων ατόμων.