Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους»

23-05-2024

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, αρμόδιος Συντονιστής της Κυβέρνησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους».

Βασική επιδίωξη της Εθνικής Στρατηγικής είναι η αύξηση της ορατότητας των Ατόμων με Αναπηρία και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γι’ αυτήν την πολυάριθμη ομάδα συμπολιτών μας που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 άτομα.

Η Εθνική Στρατηγική θέτει τις βασικές αρχές και εξειδικεύεται σε 170 οριζόντιες και στοχευμένες δράσεις με παρεμβάσεις σε 6 άξονες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, της αποϊδρυματοποίησης και της ορατότητας των Ατόμων με Αναπηρία. Η υλοποίηση των δράσεων αφορά το σύνολο των Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους άνω των 600 εκ ευρώ.

Οι δράσεις αυτές συνδέονται με συγκεκριμένους δείκτες παρακολούθησης, για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας και λογοδοσίας, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη αυτού του εθνικού, υπερκομματικού και συλλογικού διπλού-στόχου: Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού, ως προς τις συνθήκες διαβίωσης και την εργασία και τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Η υποβολή των προτάσεων/παρατηρήσεων/ απόψεων κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη ή φορέα θα συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων πτυχών και αιτημάτων αυτού του κατακερματισμένου πεδίου.

Η διαβούλευση, τίθεται για πρώτη φορά και σε ένα πλήρως προσβάσιμο ψηφιακό περιβάλλον (amea.gov.gr), προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη επικοινωνία με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Για μετάβαση στην προσβάσιμη διαβούλευση πιέστε στον παρακάτω σύνδεσμο : https://amea.gov.gr/consultation

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, αρμόδιου Συντονιστή της Κυβέρνησης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η ηλεκτρονική διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030 «Μια Ελλάδα με Όλους για Όλους» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24/5/2024 και ώρα 21.00.