Διορίστηκε η νέα διοίκηση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

05-09-2018

Τη νέα διοίκηση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, διόρισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, στη θέση του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διορίστηκε η κα Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας & Στείρωσης της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Αρεταίειο νοσοκομείο.

Αντίστοιχα στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής διορίστηκε η κα Αικατερίνη Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η θητεία των ανωτέρω διοριζομένων είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.