“Δρομοκαϊτειο”: Ένα πολύ “περίεργο” επισκεπτήριο για συγγενείς και συνοδούς…

28-04-2019

Του Βασίλη Βενιζέλου

 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μία… “εμπορική” πολιτική, προκειμένου οι αρμόδιοι του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής (ΨΝΑ) “Δρομοκαϊτειο” να προωθούν την πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμας για τους νοσηλευόμενους στα οξέα ψυχικώς πάσχοντες, τουλάχιστον για τις βραδινές ώρες…

Με δεδομένη τη δραματική έλλειψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι το “αυστηρό” επισκεπτήριο στο ίδρυμα διαρκεί από τις πρωινές ώρες έως αργά το βράδυ, αλλά απαγορεύει την παραμονή των συγγενών και των συνοδών των νοσηλευόμενων στα οξέα ψυχικώς πασχόντων κατά τη διάρκεια της νύχτας!

Πληροφορούμε τους αρμοδίους του “Δρομοκαϊτειου” ότι οι ψυχικώς πάσχοντες οι οποίοι νοσηλεύονται στο ίδρυμα είναι το πλέον πιθανό να ανήκουν σε πολύ φτωχές οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν καμία δυνατότητα να προσλάβουν, έστω για λίγες ώρες καθημερινά, αποκλειστική νοσοκόμα ούτε έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τον άνθρωπο τους από το “Δρομοκαϊτειο” για να τον διακομίσουν σε κάποια ιδιωτική νευροψυχιατρική κλινική…

Ίσως το πρόβλημα να είναι πολύ πιο οξύ για τις φτωχές αυτές οικογένειες, σε σχέση με την ένταση με την οποία διατυπώνουμε το σχόλιο – παρατήρησή μας, και ίσως θα έπρεπε η πάντα ευαίσθητη σε αυτά τα ζητήματα διοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Πειραιώς και Αιγαίου Όλγα Ιορδανίδου να παρέμβει πάραυτα, καθώς αυτό το οποίο διαδραματίζεται σχετικά στο “Δρομοκαϊτειο” αποτελεί κυριολεκτικά ένα πραγματικό και καθημερινό δράμα για πλείστους όσους από τους τους συνοδούς και τους συγγενείς νοσηλευόμενων στα οξέα ψυχικώς πασχόντων…