Δύσκολη η πρόσβαση σε θεραπείες και εξετάσεις, για ασθενείς με ιογενείς ηπατίτιδες

26-12-2016

Δυσκολίες στην πρόσβαση σε εξετάσεις και θεραπεία έχει μεγάλο ποσοστό ατόμων σύμφωνα με τη  έρευνα “Hprolipsis” της Ιατρικής Σχολής που έγινε σε σε δείγμα 6.000 ατόμων (4709 άτομα του γενικού πληθυσμού, 501 μετανάστες και 530 Τσιγγάνους/Ρομά), για τις ηπατίτιδες B και C και τον HIV. Αξίζει να σημειωθεί ότι δυσκολίες φέρεται να αντιμετωπίζουν και οι τρεις ομάδες ενώ εκτός από τους οικονομικούς λόγους, που ήταν και οι σημαντικότεροι, φραγμό στην πρόσβαση αποτελούν και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος υγείας (μεγάλες λίστες αναμονής, μακρινά ραντεβού) και η μη-διευκόλυνση από τους χώρους εργασίας. Για τους Τσιγγάνους/Ρομά σημαντικό φραγμό αποτελεί η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων και κατάλληλης δομής που θα διευκολύνει την έκδοση των εγγράφων. Για τους μετανάστες η αδυναμία επικοινωνίας λόγω γλώσσας, η έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων και ο φόβος απέλασης αποτελούν τους σημαντικότερους φραγμούς στην πρόσβαση στην πρόληψη και τη θεραπεία.

Επίσης σύμφωνα με την έρευνα οι παρανοήσεις ως προς τους τρόπους μετάδοσης των ιογενών ηπατιτίδων και της HIV λοίμωξης, μπορεί να οδηγήσουν σε περιθωριοποίηση και στιγματισμό αλλά και στο φόβο εξέτασης. Για το λόγο αυτό απαιτείται η ανάπτυξη και υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εστιασμένων ιδιαίτερα σε ευάλωτους πληθυσμούς.

Ενώ στο γενικό πληθυσμό ο επιπολασμός των ιογενών ηπατίτιδων είναι χαμηλός υπάρχει σχετικά υψηλός επιπολασμός σε μετανάστες που αντανακλά τον υψηλό επιπολασμό των χωρών προέλευσης. Ο επίσης σχετικά υψηλός επιπολασμός ηπατίτιδας Β σε Τσιγγάνους-Ρομά σχετίζεται με τις κακές συνθήκες διαβίωσης.

Ο επιπολασμός της HIV λοίμωξης είναι σχετικά χαμηλός τόσο στο γενικό πληθυσμό όσο και στους μετανάστες και τους Τσιγγάνους-Ρομά.

Σε όλους τους πληθυσμούς, πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών που είναι φορείς ιογενών ηπατιτίδων δεν το γνώριζαν (το ποσοστό κυμαίνεται  από 64,5% έως 85,7%). Η έγκαιρη διάγνωση έχει διπλά οφέλη: βελτιώνει τη υγεία των ανθρώπων που ζουν με ιογενείς ηπατίτιδες ή με τον HIV και ταυτόχρονα παρεμποδίζει τη μετάδοσή τους σε άλλα άτομα, γεγονός πολύ σημαντικό για τη δημόσια υγεία.

Κατά την παρουσιάση της έρευνας ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής και διευθυντής της γαστεντερολογικής κλινικής του νοσοκομείου “Λαϊκό”κος Παπαθεωρίδης, επεσήμανε ότι ο ιός των ιογενών ηπατίτιδων δε μπορεί να εκριζωθεί αλλά πια υπάρχουν φάρμακα στην επιστημονική φαρέτρα που επιτυγχάνουν μία λειτουργική θεραπεία για τον ασθενή με την προϋπόθεση της έγκαιρης διάγνωσης.

Η έρευνα “HPROLIPSIS”, διενεργήθηκε από την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, με επιστημονική υπεύθυνη την αναπληρώτρια καθηγήτρια κ. Τουλούμη Γιώτα σε συνεργασία με όλες τις Ιατρικές Σχολές των ελληνικών πανεπιστημίων και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις «Γιατροί του Κόσμου» και «PRAKSIS» και είναι η πρώτη Εθνική Επιδημιολογική Μελέτη των λοιμωδών νοσημάτων ηπατίτιδας Β (HBV), ηπατίτιδας C (HCV) και της HIV λοίμωξης. Η «Hprolipsis», συνδυάζει συλλογή δεδομένων υγείας και ιατρικών εξετάσεων καθώς και δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σε τυχαία επιλεγμένο δείγμα του ελληνικού πληθυσμού ενηλίκων και σε ευάλωτους πληθυσμούς (Μετανάστες και Τσιγγάνοι/Ρομά).

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  www.hprolipsis.gr